Khoa MMT&TT gửi Quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp đến sinh viên lớp MMTT2012. Những sinh viên có thay đổi giảng viên hướng dẫn nộp lại đơn đăng ký và đề cương chi tiết (chỉ cần in phần có thông tin và chữ ký của giảng viên) về VP Khoa.
Hạn chót: 19/10/2016.
Sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm 165_qd_dhcntt_dtdhngay11-10-2016scan
Trân trọng,
VP Khoa.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây