Sinh viên xem thông tin trong các file đính kèm.
Trân trọng
Vp. Khoa
Thông báo Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
[LTN 122017] – So do cho ngoi va cac luu y
[LTN 122017] – Thu tu nhan bang_ final