Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo đến sinh viên thời gian báo cáo thực tập doanh nghiệp trước hội đồng như sau:
1. Thời gian: 09g00 – 11g00, ngày 16/01/2015
2. Địa điểm: C104
Yêu cầu tất các các sinh viên đã nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp có mặt trước 10 phút để chuẩn bị.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây