Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về thời gian nộp các báo cáo như sau:

1. Thực tập doanh nghiệp:

– Thời gian nộp: từ ngày 30/6/2016 đến 16h00 ngày 1/7/2016.

Sinh viện nộp 3 cuốn báo cáo bìa mềm (có phiếu nhận xét và chấm điểm) + 3CD chương trình (nếu có)

– Thời gian báo cáo trước hội đồng (dự kiến): 12/7/2016.

Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.

2. Đồ án tốt nghiệp:

– Thời gian nộp: từ ngày 30/6/2016 đến 16h00 ngày 1/7/2016.

Sinh viên nộp 2 cuốn báo cáo bìa mềm + 2 đĩa CD chương trình

– Thời gian báo cáo: Sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn và phản biện (Khoa thông báo danh sách sau).

3. Khóa luận tốt nghiệp

– Thời gian nộp: ngày 30/6/2016.

Sinh viên nộp 3 cuốn báo cáo bìa mềm + 3 đĩa CD chương trình + đơn bảo vệ (file đính kèm) Mau_DonDeNghiChamKhoaLuanTotNghiep

– Thời gian bảo vệ trước Hội đồng: 11/7/2016

Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E.

Trân trọng,

VP Khoa.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây