Sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm Thông báo Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2017.
Trân trọng,
VP Khoa.