Chủ Nhật, Tháng Mười 20, 2019
  • Giáo vụ
Trang chủ Giáo vụ Thông báo học vụ Thông báo về thời gian báo cáo Thực tập tốt nghiệp HK3...

Thông báo về thời gian báo cáo Thực tập tốt nghiệp HK3 (học kỳ hè) NH 2016 – 2017

26
Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về thời gian nộp báo cáo TTTN học kỳ 3 năm học 2016-2017 như sau:
Sinh viện nộp 3 cuốn báo cáo bìa mềm, có phiếu nhận xét, chấm điểm và đóng dấu của công ty thực tập + 3CD chương trình (nếu có)
– Thời gian nộp báo cáo: 11/09/2017.
– Thời gian báo cáo trước hội đồng (dự kiến): 14-15/09/2017.
Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.
Lưu ý: Khi nộp báo cáo sinh viên phải ký tên vào danh sách bảng điểm.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 08.37251993 – ext:122

Trân trọng,
VP Khoa.