Khoa MMT&TT thông báo về thời gian, địa điểm Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp và thời gian nộp cuốn báo cáo bìa cứng đợt 2 năm học 2017-2018 như sau:

  1. Thời gian, địa điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp:
  • Thời gian: ngày 04&05/2018. Buổi sáng: bắt đầu lúc 7h45.
  • Địa điểm: Phòng C101, C106.

      – Yêu cầu:

  • Tất cả sinh viên có mặt lúc 7h45 thứ 4 ngày 04/07/2018 tại phòng C101 để nghe Quyết định, sau đó từng Hội đồng sẽ báo cáo tại phòng C101 và C106 (danh sách Hội đồng dán trước cửa phòng).
  • Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.
  • Sinh viên mặc trang phục lịch sự.

Lưu ý: Sau khi báo cáo xong sinh viên lấy cuốn báo cáo về để đóng cuốn báo cáo bìa cứng.
    2. Thời gian nộp cuốn báo cáo bìa cứng:
Cuốn báo cáo Khoá luận cuối cùng phải đóng bìa cứng, in chữ nhũ vàng đủ dấu tên tiếng Việt và tên tiếng Anh trên bìa xanh nước biển (theo mẫu). Đĩa CD hoặc DVD phải để trong bìa mềm (phải dán vào bìa sau của cuốn khóa luận).
– Nộp 01 cuốn báo cáo tại VP Khoa và 01 cuốn báo cáo tại Thư Viện.
– Thời gian: 16/07/2018.
Lưu ý: điểm của sinh viên chỉ được cập nhật lên hệ thống sau khi tất cả sinh viên đã nộp báo cáo về VP Khoa và Thư viện.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 08.37251993 – ext:122
 
Chúc các bạn Bảo vệ tốt!
Trân trọng,
VP Khoa.