Sinh viên đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp, Đồ án (tiểu luận) tốt nghiệp và Đồ án môn lập trình ứng dụng mạng liên hệ với giảng viên hướng dẫn và nộp đơn đăng ký (file đính kèm Mau_DangKyDeTaiKhoaLuanTotNghiep) có chữ ký của giảng viên về Văn phòng Khoa trước ngày 12/03/2015.
Lưu ý: Đơn đăng ký làm đồ án tốt nghiệp và Đồ án môn lập trình ứng dụng mạng giống mẫu đơn đăng ký đề tài Khóa luận tốt nghiệp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây