Trong chương trình đào tạo của Khóa 6 (MMT2011) không học môn Nhập môn quản trị doanh nghiệp, những sinh viên chưa học môn này sẽ không phải học môn thay thế.
Lưu ý: Những sinh viên đã học môn này không được tính vào tổng tín chỉ tích lũy.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây