Các bạn sinh viên chủ nhiệm đề tài kiểm tra thông tin đăng ký của đề tài NCKHSV đợt 1 năm 2022 và phản hồi (nếu có sai sót) về địa chỉ email của phòng SDH&KHCN qlkhcn@uit.edu.vn trước ngày 23/5/2022.

Link danh sách: https://khcn.uit.edu.vn/sites/default/files/k01.nckh-sv-xetduyet-may2022.pdf
Link thông báo: https://khcn.uit.edu.vn/danh-sach-de-tai-nckh-sv-dang-ky-xet-duyet-dot-1-2022

Nếu cần hỗ trợ, các CNĐT liên hệ thầy Nguyễn Khánh Thuật (thuatnk at uit.edu.vn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây