Khoa MMT&TT thông tin đến các bạn sinh viên khoa danh sách sinh viên được khoa đề cử xét trao học bổng theo kết quả cuộc họp xét của khoa vào ngày 17/5/2019 (dựa trên 21 hồ sơ xét chọn). Danh sách được đề cử cụ thể như sau:

Học bổng do công ty TMA Solutions tài trợ (5 suất):

  1. Tăng Hồng Vủ Bảo
  2. Đinh Hồ Anh Khoa
  3. Trần Thành Kim Loan
  4. Hồ Thị Huyền
  5. Nguyễn Hoàng Quân

Học bổng do anh Philip Hung Cao – diễn giả NET Day 2019 tài trợ (3 suất):

  1. Lâm Thới Trường
  2. Tăng Anh Hào
  3. Nguyễn Thị Minh Hải

Lễ trao học bổng sẽ được trao trong ngày hội NET Day 2019 – từ 9:30 – 10:00 ngày 18/5/2019 tại Hội trường E.
Các bạn sinh viên được đề cử trao học bổng vui lòng sắp xếp có mặt đầy đủ và đúng giờ và trang phục lịch sự để nhận học bổng.
VP. Khoa.