Quy định, Quy chế, Quyết định

STTVăn bảnNgày ban hànhChi tiết
1Quy chế công tác sinh viên15/8/2013Download
2Quy định về hệ tài năng Trường ĐH CNTT31/7/2013Download
3Quy định về khóa luận tốt nghiệp cho bậc đại học chính quy Trường ĐH CNTT08/11/2013Download
Download phụ lục
4Xử ký học vụ hệ đại học chính quy12/01/2015Download
5Tổng hợp quy chế, quy định, quy trình đào tạo đại học chính quyXem
6Quy trình thực tập chính thức cho sinh viên khoa MMT&TT (Áp dụng từ năm 2019)1/7/2019Xem tại đây