Wednesday, May 29, 2024

Footer official

Khoa Mạng Máy Tính và Truyền Thông – Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà E, trường ĐH Công nghệ Thông tin

Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: (028)3 725 1993 (122)

  • Phòng 8.1: Phòng Thí nghiệm An toàn Thông tin
  • Phòng 8.2: Phòng Giáo vụ khoa
  • Phòng 8.4: Bộ môn Truyền Thông
  • Phòng 8.5: Trưởng khoa
  • Phòng 8.6: Bộ môn An toàn thông tin
  • Phòng 8.8: Bộ môn Mạng máy tính