HomeTin tứcCông tác Đoàn - Hội

Công tác Đoàn - Hội

thumbnail

Thông báo về việc nộp báo cáo Đồ án chuyên ngành HK2 NH 2023-2024

0
Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp báo cáo Đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2023-2024 như sau: Sinh viên báo cáo với giảng viên hướng dẫn, sau đó nộp file báo cáo trên website https://mmt.uitiot.vn Sau khi báo cáo với giảng viên và nộp file lên hệ thống, sinh viên đến VP Khoa ký tên vào danh sách bảng điểm. Thời gian nộp báo cáo: deadline 10/7/2024 Thời gian ký tên vào danh sách: deadline 17/7/2024 Lưu ý: Sinh viên...
thumbnail

Kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2023-2024

0
Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2023-2024 như sau: Từ 15/6/2024-28/6/2024: Sinh viên nộp file báo cáo và “Phiếu Xác nhận thực tập”, gồm: -Báo cáo TTDN: ghi đầy đủ thông tin bao gồm cả tên đề tài (theo mẫu đính kèm, không nộp bản in); -Phiếu xác nhận thực tập (bản scan hoặc hình chụp có chữ ký và đóng dấu của đơn vị thực tập). Trong ngày báo cáo, sinh viên...
thumbnail

Kế hoạch tổ chức bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp HK2 năm học 2023-2024

0
Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch bảo vệ KLTN học kỳ 2 năm học 2023-2024 như sau: Từ 15/6/2024 đến 28/6/2024: Sinh viên nộp file Báo cáo (file pdf và file word để kiểm tra đạo văn) và file Đơn đề nghị chấm KLTN theo link mmt.uitiot.vn Ngày 24/6/2024: Khoa công bố danh sách Giảng viên phản biện. Từ ngày 24/6/2024 đến 02/7/2024: Sinh viên gặp giảng viên phản biện. Ngày 29/6/2024: Khoa kiểm tra tính đạo văn Báo cáo KLTN. Dự kiến...
cropped logo mmt nth

Thông báo về việc xét Xử lý học vụ HK1 năm học 2023-2024

0
Khoa MMT&TT thông báo về việc xét xử lý học vụ HK1 năm học 2023-2024 như sau: Trường hợp Buộc thôi học: Sinh viên đã hoàn thành chương trình học chỉ thiếu chứng chỉ Anh văn: nộp Đơn chuyển sinh viên tự do Sinh viên chưa hoàn thành chương trình học: nộp Đơn cứu xét 2. Trường hợp Cảnh báo: Trường hợp sinh viên bị Cảnh báo không đúng với Lý do của P.ĐTĐH đã nêu: nộp Đơn cứu xét Trường hợp Sinh viên bị...
cropped logo mmt nth

V.v tham gia sinh hoạt tiếng anh miễn phí tại Trung tâm Ngoại ngữ

0
Hiện tại Trung tâm Ngoại ngữ có chuẩn bị chương trình tư vấn, sinh hoạt tiếng Anh theo lịch hàng tuần nhằm hỗ trợ sinh viên tối đa trong học ngoại ngữ. Hoạt động này hoàn toàn miễn phí và được thực hiện trực tiếp bởi đội ngũ giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ nhằm mang đến những giá trị thiết thực cho sinh viên. Sinh viên toàn trường có nhu cầu có thể đăng ký tham gia, thông tin...
uk canada scholarship 1

Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 và nghiêm cấm...

0
Chào các bạn VP Khoa chuyển thông tin đến các bạn từ Phòng CTSV: Vừa qua, phòng Đào tạo Đại học đã có thông báo xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 theo đường link sau: https://daa.uit.edu.vn/ke-hoach-xet-tot-nghiep-dot-01-nam-2024 Và cũng trong thời gian vừa qua, Phòng CTSV đã thi hành kỷ luật các trường hợp sử dụng văn bằng chứng chỉ anh văn giả mạo, chỉnh sửa thông tin trên văn bằng, chứng chỉ anh văn. Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên một số vấn đề sau: - Nhà trường nghiêm cấm hành...
cropped logo mmt nth

Thông báo v/v đăng ký ĐACN HK2 Năm học 2023-2024

0
Khoa MMT&TT thông báo về việc đăng ký Đồ án chuyên ngành HK2 năm học 2023-2024 như sau: Sinh viên đã đăng ký học phần chủ động liên hệ với các giảng viên để đăng ký đề tài và được hướng dẫn. Sau khi được giảng viên đồng ý, sinh viên tiến hành thực hiện theo HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE và đăng ký đầy đủ thông tin theo yêu cầu tại https://mmt.uitiot.vn. Số lượng tối đa: 2 sinh viên/1 đề...
cropped logo mmt nth

Thông báo v/v đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK2 NH 2023-2024

0
Khoa MMT&TT thông báo v/v Đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2023-2024 như sau: Sinh viên đã đăng ký học phần thực hiện Đăng ký và Tham gia thực tập tại doanh nghiệp theo Quy trình thực tập chính thức đã được công bố ngày 01/07/2019. Sinh viên tự chủ động liên hệ Giảng viên hướng dẫn. Sau khi được giảng viên đồng ý, sinh viên thực hiện các bước theo HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE và đăng...
cropped logo mmt nth

Thông báo v/v đăng ký KLTN HK2 Năm học 2023-2024

0
Khoa MMT&TT thông báo về việc đăng ký Khóa luận tốt nghiệp HK2 năm học 2023-2024 như sau: – Sinh viên đã đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp chủ động liên hệ với các giảng viên để đăng ký đề tài và được hướng dẫn. Sau khi được giảng viên đồng ý, sinh viên nộp file Đơn đăng ký khóa luận tốt nghiệp và Đề cương khóa luận tốt nghiệp (file đính kèm) theo HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG...
cropped logo mmt nth

Thông báo về việc nộp báo cáo Đồ án chuyên ngành HK1 NH 2023-2024

0
Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp báo cáo Đồ án chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2023-2024 như sau: Sinh viên báo cáo với giảng viên hướng dẫn, sau đó nộp file báo cáo trên website https://mmt.uitiot.vn Sau khi báo cáo với giảng viên và nộp file lên hệ thống, sinh viên đến VP Khoa ký tên vào danh sách bảng điểm. Thời gian nộp báo cáo: deadline 20/01/2024 Thời gian ký tên vào danh sách: deadline 26/01/2024 Lưu ý: Sinh viên...