Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 2, 2022
Trang chủTin tức

Tin tức

Đăng ký thông tin bổ sung (lần 2) và điều chỉnh thông tin môn...

0
Khoa MMT&TT thông báo đến các sinh viên về việc mở đăng ký bổ sung (lần 2) thông tin các môn học Đồ án chuyên ngành, Lập trình Ứng dụng mangg, Thực tập doanh nghiệp đối với các sinh viên: (i): Đã đăng ký học phần các môn học trong học kỳ 1, năm học 2022-2023và (ii): Chưa thực hiện đăng ký thông tin đề tài, công ty thực tập, nhóm thực hiện đồ án, đăng ký giảng viên hướng...

Đăng ký thông tin bổ sung và điều chỉnh thông tin môn học ĐACN,...

0
Khoa MMT&TT thông báo đến các sinh viên về việc mở đăng ký bổ sung thông tin các môn học Đồ án chuyên ngành, Đồ án Lập trình ứng dụng mạng, Thực tập doanh nghiệp đối với các sinh viên: (i): Đã đăng ký học phần các môn học trong học kỳ 1, năm học 2022-2023và (ii): Chưa thực hiện đăng ký thông tin đề tài, công ty thực tập, nhóm thực hiện đồ án, đăng ký giảng viên hướng...

Đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK1 NH 2022-2023

0
Khoa MMT&TT thông báo v/v Đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2022-2023 như sau: Sinh viên đã đăng ký học phần thực hiện Đăng ký và Tham gia thực tập tại doanh nghiệp theo Quy trình thực tập chính thức đã được công bố ngày 01/07/2019.Sinh viên tự chủ động liên hệ Giảng viên hướng dẫn và thực hiện các bước thu thập thông tin doanh nghiệp, báo cáo với Giảng viên hướng dẫn theo hướng dẫn...

Đăng ký ĐACN, ĐA LTUDM HK1 Năm học 2022-2023

0
Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp đơn đăng ký Đồ án chuyên ngành, Đồ án Lập trình ứng dụng mạng HK1 năm học 2022-2023 như sau: Sinh viên đã đăng ký học phần chủ động liên hệ với các giảng viên để đăng ký đề tài và được hướng dẫn. Sau khi được giảng viên đồng ý, sinh viên tiến hành thực hiện đăng ký theo hướng dẫn bên dưới. Số lượng tối đa: 4 sinh viên/1...

Thông báo về việc xét Xử lý học vụ HK2 năm học 2021-2022

0
Khoa MMT&TT thông báo về việc xét xử lý học vụ HK2 năm học 2021-2022 như sau: Sinh viên có tên trong danh sách Xử lý học vụ (file đính kèm) nộp "Đơn cứu xét xử lý học vụ" về Văn Phòng Khoa theo thông tin sau: Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 11h30 ngày 03/10/2022. Địa điểm: Phòng E8.2 Trường hợp sinh viên Thôi học vì...

Thông báo v/v đăng ký KLTN HK1 Năm học 2022-2023

0
Khoa MMT&TT thông báo về việc đăng ký Khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2022-2023 như sau: – Sinh viên đã đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp chủ động liên hệ với các giảng viên để đăng ký đề tài và được hướng dẫn. Sau khi được giảng viên đồng ý, sinh viên nộp Đơn đăng ký khóa luận tốt nghiệp và Đề cương khóa luận tốt nghiệp (file đính kèm) có đầy đủ chữ ký của...

Thông báo Tuyển sinh bổ sung lớp Cử nhân tài năng An toàn thông...

0
Khoa Mạng máy tính và Truyền thông sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung sinh viên vào các lớp Cử nhân tài năng khóa 2021. Giới thiệu chương trình Cử nhân tài năng: Khi theo học Chương trình Cử nhân tài năng, sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi sau : Chương trình đào tạo Cử nhân tài năng được thiết kế với yêu cầu về trình độ cao hơn và nội dung rộng hơn, sâu hơn; đề cao tư duy sáng tạo,...

Thông báo v/v ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2022

0
Khoa MMT&TT thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022 (tháng 8 năm 2022) như sau: Sinh viên đủ điều kiện đăng ký xét tốt nghiệp nộp hồ sơ đăng ký theo kế hoạch sau: ☑️15/8/2022 – 28/8/2022: Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep ☑️ 01/9/2022-07/9/2022: Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí nếu có ☑️ 08/9/2022-14/9/2022: Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp. ☑️ 16/9/2022:...

Thông báo về việc nộp báo cáo Đồ án chuyên ngành

0
Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp báo cáo Đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau: Sinh viên kiểm tra thông tin theo DANH SÁCH ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH, danh sách này các bạn đã đăng ký trên form theo thông báo của Khoa từ đầu học kỳ. Sinh viên muốn thay đổi thông tin (nếu có) thì điền thông tin trong link “NỘP BÁO CÁO” bên dưới.Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản của...

Thông báo về thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học...

0
Khoa MMT&TT thông báo về thời gian sinh viên báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước Hội đồng như sau:– Sáng thứ 6 ngày 08/7/2022, bắt đầu lúc 8h00. Hội đồng 1: Phòng C201, lớp NT215.M21 Hội đồng 2: Phòng C206, Lớp NT215.M21.ATTT và NT215.M21Hội đồng 3: Phòng C104, Lớp NT215.M21.ATCL và NT215.M21.ANTNHội đồng 4: Phòng C109, Lớp NT215.M21.ATCL & NT215.M21.MMCLHội đồng 5: Phòng C101: Lớp NT215.M21.MMCL Những sinh viên còn thiếu thông tin (Phiếu xác nhận, Nhận xét...) vẫn được...