Quy định, Quy chế, Quyết định

STTLOẠI VĂN BẢNNgày ban hànhDOWNLOAD
1Quy chế công tác sinh viên15/8/2013Download
2Quy định về hệ tài năng Trường ĐH CNTT31/7/2013Download
3Quy định về khóa luận tốt nghiệp cho bậc đại học chính quy Trường ĐH CNTT08/11/2013Download Download phụ lục
4Xử ký học vụ hệ đại học chính quy12/01/2015Download
5Tổng hợp quy chế, quy định, quy trình đào tạo đại học chính quyXem

  • Quy chế đào tạo đại học [PDF] (Cập nhật ngày 31-12-2015): Đây là quy định, quyết định, quy chế về đào tạo đại học, đồng thời được xem là cẩm nang của sinh viên khi học tại trường ĐH CNTT. Nó bao gồm các văn bản pháp quy, yêu cầu về chuẩn đầu ra Tiếng Anh, điều kiện tốt nghiệp, điều kiện làm KLTN, cho đến các mẫu đơn chuyển ngành, chuyển khoa, xin hoãn thi, xin phúc khảo, và các mẫu đơn thường dùng trong quá trình học tập tại ĐH CNTT. Các bạn sinh viên nghiên cứu kỹ quy chế này sẽ góp phần trả lời được hầu hết các thắc mắc trong việc học của mình tại ĐH CNTT. Đồng thời, sẽ chủ động được việc học và có được sự tương tác thuận tiện trong quá trình học tại ĐH CNTT. 
  • Quy chế tuyển sinh ĐH từ xa qua mạng [PDF] (31/12/2013)
  • Các văn bản liên quan đến công tác giáo trình [Link]