<Đang cập nhật thông tin giới thiệu về phòng thực hành E3.1>

Đăng ký sử dụng tủ Racks mạng

Phòng thực hành E3.1 có trang bị 3 tủ Rack mạng để sinh viên thực hiện các bài thực hành thiết bị mạng (môn Nhập môn mạng, môn Quản trị mạng và hệ thống; môn Thiết bị mạng và truyền thông đa phương tiện,...). Sinh viên cần đăng ký thông tin trước khi đến phòng thực hành.
Thông tin đăng ký sẽ được hiển thị trong lịch phía dưới

Đăng ký sử dụng phòng E3.1

Quý thầy cô và các bạn sinh viên có có thể đăng ký sử dụng phòng thực hành phục vụ cho các hoạt động seminar, học thuật và nghiên cứu khoa học. Vui lòng điền thông tin cần thiết, sau khi yêu cầu được duyệt sẽ có thông báo gửi đến email.

Thời gian hoạt động

Buổi sáng: 08:30 – 11:15
Buổi chiều: 13:15 – 17:00

Giảng viên / Sinh viên có thể liên hệ với cán bộ trực phòng tại đây