Lịch tiếp sinh viên của Cố vấn học tập – GV khoa MMT&TT

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông tin lịch tiếp sinh viên của Cố vấn học tập cho các lớp sinh hoạt do khoa quản lý.

Sinh viên khi có nhu cầu liên hệ có thể gặp CVHT vào thời gian và địa điểm như sau:

STTLớp sinh hoạtCố vấn học tậpEmail liên hệLịch tiếp sinh viên của CVHT
1MMTT001ThS. Tô Nguyễn Nhật Quangquangtnn@uit.edu.vnThời gian: 10g00p - 12g00p thứ 4 hàng tuần Địa điểm: E8.2 hoặc MS Teams
2ATTN2018ThS. Lê Đức Thịnhthinhld@uit.edu.vnThời gian: 14g45 - 15g45 thứ 3 hàng tuần Địa điểm: E8.6
3ATTT2018ThS. Trần Tuấn Dũngdungtrt@uit.edu.vnThời gian: 13:00-13:45 và 15:00-16:00 thứ 2 hàng tuần Địa điểm: E8.6
4MMTT2018ThS. Đặng Lê Bảo Chươngchuongdlb@uit.edu.vnThời gian: 9.30-11h30 thứ 6 hàng tuần Địa điểm: e8.8 hoặc MS Team
5ATCL2018.1ThS. Trần Thị Dungdungtt@uit.edu.vnThời gian: 14h-16h thứ 3 hàng tuần Địa điểm: E8.2 hoặc MS Teams
6ATCL2018.1ThS. Trần Thị Dungdungtt@uit.edu.vnThời gian: 14h-16h thứ 3 hàng tuần Địa điểm: E8.2 hoặc MS Teams
7MMCL2018.1ThS. Bùi Thanh Bìnhbinhbt@uit.edu.vnThời gian: 8h00-9h30 thứ 3 hàng tuần Địa điểm: E8.8 hoặc MS Teams
8MMCL2018.2ThS. Bùi Thanh Bìnhbinhbt@uit.edu.vnThời gian: 8h00-9h30 thứ 3 hàng tuần Địa điểm: E8.8 hoặc MS Teams
9ATCL2019.1ThS. Đỗ Thị Hương Lanlandth@uit.edu.vnThời gian: 14:00 - 16:00 thứ 3 hàng tuần Địa điểm: E8.4 hoặc MS Teams
10ATCL2019.2ThS. Đỗ Thị Hương Lanlandth@uit.edu.vnThời gian: 14:00 - 16:00 thứ 3 hàng tuần Địa điểm: E8.4 hoặc MS Teams
11ATTN2019TS. Lê Kim Hùnghunglk@uit.edu.vnThời gian: 09:00 - 11:00 thứ 6 hàng tuần Địa điểm: E8.4 hoặc MS Teams
12ATTT2019ThS. Nguyễn Duyduyn@uit.edu.vnThời gian: 15h00-17h00 thứ 4 hàng tuần Địa điểm: E8.6
13MMTT2019ThS. Nguyễn Huỳnh Quốc Việtvietnhq@uit.edu.vnThời gian: 10h00 - 12h00 thứ 4 hàng tuần Địa điểm: E8.4 hoặc MS teams
14MMCL2019.1ThS. Trần Hồng Nghinghith@uit.edu.vnThời gian: 10-10h45 thứ 2 hàng tuần Địa điểm: E8.8 hoặc MS teams
15MMCL2019.2ThS. Trần Hồng Nghinghith@uit.edu.vnThời gian: 10h45-11h30 thứ 2 hàng tuần Địa điểm: E8.8 hoặc MS teams
16ATTT2020KS. Văn Thiên Luânluanvt@uit.edu.vnThời gian: 14:00-16:00 thứ 2 hàng tuần Địa điểm: E3.1
17ATCL2020ThS. Trần Tuấn Dũngdungtrt@uit.edu.vnThời gian: 13:00-13:45 và 15:00-16:00 thứ 2 hàng tuần Địa điểm: E8.6
18ATTN2020TS. Nguyễn Ngọc Tựtunn@uit.edu.vnThời gian: 9h-11h30 thứ 5 hàng tuần Địa điểm: E 8.6
19MMTT2020ThS. Bùi Thanh Bìnhbinhbt@uit.edu.vnThời gian: 9h45 - 11h30 thứ 5 hàng tuần Địa điểm: E8.8 hoặc MS Teams
20MMCL2020ThS. Nguyễn Khánh Thuậtthuatnk@uit.edu.vnThời gian: 10:00-11:00 thứ 2 hàng tuần Địa điểm: Phòng E3.1 hoặc MS Teams (code: 660bwcy)
21ATCL2021Thái Huy Tântanth@uit.edu.vnThời gian: 9h - 11h30 thứ 4 hàng tuần Địa điểm: E 8.4
22ATTN2021Phạm Văn Hậuhaupv@uit.edu.vnThời gian: Địa điểm:
23ATTT2021Thái Huy Tântanth@uit.edu.vnThời gian: 9h - 11h30 thứ 5 hàng tuần Địa điểm: E 8.4
24MMCL2021Lê Minh Khánh Hộihoilmk@uit.edu.vnThời gian: 09h30-10h30 thứ 3 hàng tuần Địa điểm: E8.8
25MMTT2021Lê Minh Khánh Hộihoilmk@uit.edu.vnThời gian: 15h00-16h00 thứ 3 hàng tuần Địa điểm: E8.8
26ATTN2022ThS. Trần Thị Dungdungtt@uit.edu.vnThời gian: 14h-16h thứ 3 hàng tuần Địa điểm: E8.2 hoặc MS Teams
27ATTT2022.1ThS. Lê Đức Thịnhthinhld@uit.edu.vnThời gian: 14g45 - 15g45 thứ 3 hàng tuần Địa điểm: E8.6
28ATTT2022.2ThS. Lê Đức Thịnhthinhld@uit.edu.vnThời gian: 14g45 - 15g45 thứ 3 hàng tuần Địa điểm: E8.6
29ATBC2022ThS. Đỗ Thị Hương Lanlandth@uit.edu.vnThời gian: 14:00 - 16:00 thứ 3 hàng tuần Địa điểm: E8.4 hoặc MS Teams
30MMTT2022.1TS. Phan Xuân Thiệnthienpx@uit.edu.vnThời gian: 8:00 - 10:00 thứ 2 hàng tuần Địa điểm: E.8.8 hoặc MS Teams
31MMTT2022.2KS. Nguyễn Văn Bảobaonv@uit.edu.vnThời gian: 14:00 - 16:00 thứ 4 hàng tuần Địa điểm: E3.1
32MMTT2022.3KS. Phan Trung Phátphatpt@uit.edu.vnThời gian: 14:00 - 16:00 thứ 4 hàng tuần Địa điểm: E3.1
Đối với sinh viên liên hệ đăng ký đề tài đồ án, khóa luận, báo cáo,... vui lòng đăng ký trước với Giảng viên qua email.
Sinh viên có nhu cầu liên hệ Văn phòng khoa hoặc các phòng bộ môn xem thông tin tại đây