Lịch tiếp sinh viên của Cố vấn học tập – GV khoa MMT&TT

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông tin lịch tiếp sinh viên của Cố vấn học tập cho các lớp sinh hoạt do khoa quản lý.

Sinh viên khi có nhu cầu liên hệ có thể gặp CVHT vào thời gian và địa điểm như sau:

(Cập nhật lần cuối ngày 16/10/2018)

STTLớp sinh hoạtCố vấn học tậpEmail liên hệLịch tiếp sinh viên
1Sinh viên khóa 2014 về trướcThS. Tô Nguyễn Nhật Quangquangtnn@uit.edu.vnThời gian: 15:00 - 16:00 thứ 3,4,5 và 10:00-11:00 thứ 4 hàng tuần Địa điểm: Phòng E8.2
3ANTN2015ThS. Nguyễn Duyduyn@uit.edu.vnThời gian: 13:30 - 15:30 thứ 6 hàng tuần Địa điểm: Phòng E8.6
4ANTN2016ThS. Nguyễn Thanh Hòahoant@uit.edu.vnThời gian: 14:00 - 16:00 thứ 6 hàng tuần Địa điểm: Phòng E8.6
6ANTT2015KS. Đồng Tiến Dũngdungdt@uit.edu.vnThời gian: 08:00 - 11:30 Thứ 5 hàng tuần Địa điểm: Phòng E8.6
7ANTT2016ThS. Nguyễn Thanh Hòahoant@uit.edu.vnThời gian: 14:00 - 16:00 thứ 6 hàng tuần Địa điểm: Phòng E8.6
9MMTT2015ThS. Trần Hồng Nghinghith@uit.edu.vnThời gian: 10:00 - 11:30 thứ 6 hàng tuần Địa điểm: Phòng E8.8
10MMTT2016ThS. Thái Huy Tântanth@uit.edu.vnThời gian: 10:00 - 11:30 thứ 2 hàng tuần Địa điểm: Phòng E8.4
11ANTN2017ThS. Trần Tuấn Dũngdungtrt@uit.edu.vnThời gian: 13:30 - 15:30 thứ 3 hàng tuần Địa điểm: Phòng E8.6
12ANTT2017ThS. Tô Nguyễn Nhật Quangquangtnn@uit.edu.vnThời gian: 15:00 - 16:00 thứ 3,4,5 và 10:00-11:00 thứ 4 hàng tuần Địa điểm: Phòng E8.2
13MMTT2017ThS. Nguyễn Quang Minhminhnq@uit.edu.vnThời gian: 15:00 - 17:00 thứ 3 hàng tuần Địa điểm: Phòng E8.8
14ATCL2017TS. Phạm Văn Hậuhaupv@uit.edu.vnThời gian: 14:00 - 16:00 thứ 3 hàng tuần Địa điểm: Phòng E8.6
15MMCL2017PGS.TS. Lê Trung Quânquanlt@uit.edu.vnThời gian: 13:30 - 15:30 thứ 4 hàng tuần Địa điểm: Phòng E8.8
16ATTT2018ThS. Đào Thị Thu Hàhadtt@uit.edu.vnThời gian: 08:30 - 11:30 sáng thứ 2 hàng tuần Địa điểm: Phòng E8.4
17ATTN2018ThS. Lê Đức Thịnhthinhld@uit.edu.vnThời gian: 8:30 - 11:30 thứ 3 hàng tuần Địa điểm: Phòng E8.6
18ATCL2018.1 & ATCL2018.2ThS. Trần Thị Dungdungtt@uit.edu.vnThời gian: 14:00 - 16:00 chiều thứ 3,5 hàng tuần Địa điểm: Phòng E8.4
19MMCL2018.1 & MMCL2018.2ThS. Lý Trọng Nhânnhanlt@uit.edu.vnThời gian: 14:00 -16:00 chiều thứ 4 hàng tuần Địa điểm: Phòng E8.8
20MMTT2018ThS. Đặng Lê Bảo Chươngchuongdlb@uit.edu.vnThời gian: 08:00 -09:00 sáng thứ 4 hàng tuần Địa điểm: Phòng E8.8
Đối với sinh viên liên hệ đăng ký đề tài đồ án, khóa luận, báo cáo,... vui lòng đăng ký trước với Giảng viên qua email.
Sinh viên có nhu cầu liên hệ Văn phòng khoa hoặc các phòng bộ môn xem thông tin tại đây