Lịch tiếp sinh viên của Cố vấn học tập – GV khoa MMT&TT

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông tin lịch tiếp sinh viên của Cố vấn học tập cho các lớp sinh hoạt do khoa quản lý.

Sinh viên khi có nhu cầu liên hệ có thể gặp CVHT vào thời gian và địa điểm như sau:

Lớp sinh hoạtCố vấn học tậpEmail liên hệLịch tiếp sinh viên của CVHT
1MMTT001ThS. Tô Nguyễn Nhật Quangquangtnn@uit.edu.vnThời gian: 10:00 - 11:30 thứ 3, thứ 5 hàng tuần Địa điểm: E8.2
2ATCL2019.1ThS. Đỗ Thị Hương Lanlandth@uit.edu.vnThời gian: 15:15 - 16:45 thứ 4 hàng tuần Địa điểm: E8.4
3ATCL2019.2ThS. Đỗ Thị Hương Lanlandth@uit.edu.vnThời gian: 15:15 - 16:45 thứ 4 hàng tuần Địa điểm: E8.4
4ATTN2019TS. Lê Kim Hùnghunglk@uit.edu.vnThời gian: Sáng thứ 6 từ 9h00 tới 11h Địa điểm: E8.4
5ATTT2019ThS. Nguyễn Duyduyn@uit.edu.vnThời gian: 15h00-17h00 thứ 4 hàng tuần Địa điểm: E8.6
6MMTT2019ThS. Nguyễn Huỳnh Quốc Việtvietnhq@uit.edu.vnThời gian: 13:00 - 15:00 thứ 3 hàng tuần Địa điểm: E8.4
7MMCL2019.1ThS. Trần Hồng Nghinghith@uit.edu.vnThời gian: 9h30-10h30 thứ 6 hàng tuần Địa điểm: Phòng E8.8
8MMCL2019.2ThS. Trần Hồng Nghinghith@uit.edu.vnThời gian: 9h30-10h30 thứ 6 hàng tuần Địa điểm:  Phòng E8.8
9ATTT2020KS. Văn Thiên Luânluanvt@uit.edu.vnThời gian: 09h00-11h00, thứ 3 hàng tuần Địa điểm: Phòng E3.1
10ATCL2020ThS. Trần Tuấn Dũngdungtrt@uit.edu.vnThời gian: 13:30-15:30 Thứ 5 hàng tuần Địa điểm: 8.6
11ATTN2020TS. Nguyễn Ngọc Tựtunn@uit.edu.vnThời gian: 7:30-9:30 Thứ 5 hàng tuần Địa điểm: E 8.6
12MMTT2020ThS. Bùi Thanh Bìnhbinhbt@uit.edu.vnThời gian: 10h00-11h30 thứ 5 hàng tuần Địa điểm: E8.8
13MMCL2020ThS. Nguyễn Khánh Thuậtthuatnk@uit.edu.vnThời gian: 9:00 - 11:00 thứ 5 hàng tuần Địa điểm: Phòng E3.1 hoặc MS Teams - code: 660bwcy
14ATCL2021ThS. Thái Huy Tântanth@uit.edu.vnThời gian: 9h-11h, thứ 6 hàng tuần Địa điểm: E 8.4
15ATTN2021TS. Phạm Văn Hậuhaupv@uit.edu.vnThời gian: tiết 6,7 - thứ 3 hàng tuần Địa điểm: Phòng E8.6
16ATTT2021ThS. Thái Huy Tântanth@uit.edu.vnThời gian: 14h00-16h00, thứ 6 hàng tuần Địa điểm: E 8.4
17MMCL2021ThS. Lê Minh Khánh Hộihoilmk@uit.edu.vnThời gian: 9h00-10h00, thứ 3 hàng tuần Địa điểm: E8.8
18MMTT2021ThS. Lê Minh Khánh Hộihoilmk@uit.edu.vnThời gian: 10h00-11h00, thứ 3 hàng tuần Địa điểm: E8.8
19ATTN2022ThS. Trần Thị Dungdungtt@uit.edu.vnThời gian: 14h-16h, thứ 4 hàng tuần Địa điểm: E8.2
20ATTT2022.1ThS. Lê Đức Thịnhthinhld@uit.edu.vnThời gian: Thứ 2, 10:00 - 11:30 Địa điểm: E8.6
21ATTT2022.2ThS. Lê Đức Thịnhthinhld@uit.edu.vnThời gian: Thứ 5, 15:15 - 16:00 Địa điểm: E8.6
22MMTT2022.1TS. Phan Xuân Thiệnthienpx@uit.edu.vnThời gian: Thứ Tư, 10:00-11:30 Địa điểm:  E8.8
23MMTT2022.2KS. Nguyễn Văn Bảobaonv@uit.edu.vnThời gian: Thứ 6, 14:00-16:00 Địa điểm: E3.1
24MMTT2022.3KS. Phan Trung Phátphatpt@uit.edu.vnThời gian: 9:00 - 11:00 thứ 3 hàng tuần Địa điểm: Phòng E3.1 hoặc MS Teams - code: nzvpp8x
25ATTN2023ThS. Đỗ Thị Hương Lanlandth@uit.edu.vnThời gian: 15:15 - 16:45 thứ 4 hàng tuần Địa điểm: E8.4
26ATTT2023.1ThS. Trần Tuấn Dũngdungtrt@uit.edu.vnThời gian: 13:30-15:30 Thứ 4 hàng tuần Địa điểm: 8.6
27ATTT2023.2TS. Nguyễn Ngọc Tựtunn@uit.edu.vnThời gian: 7:30-9:30 Thứ 5 hàng tuần Địa điểm: E 8.6
28MMTT2023.1ThS. Nguyễn Huỳnh Quốc Việtvietnhq@uit.edu.vnThời gian: 13:00 - 15:00 thứ 3 hàng tuần Địa điểm: E8.4
29MMTT2023.2ThS. Đặng Lê Bảo Chươngchuongdlb@uit.edu.vnThời gian: 8:00 - 10:00 thứ 5 hàng tuần Địa điểm: E8.8
30MMTT2023.3ThS. Trần Hồng Nghinghith@uit.edu.vnThời gian: 10h30-11h30 thứ 6 hàng tuần Địa điểm: Phòng E8.8
Đối với sinh viên liên hệ đăng ký đề tài đồ án, khóa luận, báo cáo,... vui lòng đăng ký trước với Giảng viên qua email.
Sinh viên có nhu cầu liên hệ Văn phòng khoa hoặc các phòng bộ môn xem thông tin tại đây