Lịch tiếp sinh viên của Cố vấn học tập – GV khoa MMT&TT

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông tin lịch tiếp sinh viên của Cố vấn học tập cho các lớp sinh hoạt do khoa quản lý.

Sinh viên khi có nhu cầu liên hệ có thể gặp CVHT vào thời gian và địa điểm như sau:

(Cập nhật lần cuối ngày 02/07/2021)

STTLớp sinh hoạtCố vấn học tậpEmail liên hệLịch tiếp sinh viên
1MMTT001ThS. Tô Nguyễn Nhật Quangquangtnn@uit.edu.vnThời gian: Tiết 6,7 - thứ 2 hàng tuần
Địa điểm:Phòng E8.2
2ATTN2018ThS. Lê Đức Thịnhthinhld@uit.edu.vnThời gian: tiết 4,5 - thứ 3 hàng tuần
Địa điểm:Phòng E8.6
3ATTT2018ThS. Trần Tuấn Dũngdungtrt@uit.edu.vnThời gian: tiết 6,7 - thứ 4 hàng tuần
Địa điểm:Phòng E8.6
4MMTT2018ThS. Đặng Lê Bảo Chươngchuongdlb@uit.edu.vnThời gian: tiết 4,5 - thứ 5 hàng tuần
Địa điểm: Phòng E8.8 hoặc MS Team
5ATCL2018.1ThS. Trần Thị Dungdungtt@uit.edu.vnThời gian: tiết 6,7 - thứ 4 hàng tuần
Địa điểm: Phòng E8.4 hoặc MS Team
6ATCL2018.1ThS. Trần Thị Dungdungtt@uit.edu.vnThời gian: tiết 6,7 - thứ 4 hàng tuần
Địa điểm:Phòng E8.4 hoặc MS Team
7MMCL2018.1ThS. Bùi Thanh Bìnhbinhbt@uit.edu.vnThời gian: sáng thứ 3 hàng tuần
Địa điểm: Phòng E8.8 hoặc MS Team
8MMCL2018.2ThS. Bùi Thanh Bìnhbinhbt@uit.edu.vnThời gian: sáng thứ 3 hàng tuần
Địa điểm: Phòng E8.8 hoặc MS Team
9ATCL2019.1ThS. Đỗ Thị Hương Lanlandth@uit.edu.vnThời gian: tiết 6,7 - thứ 5 hàng tuần
Địa điểm: Phòng E8.4 hoặc MS Team
10ATCL2019.2ThS. Đỗ Thị Hương Lanlandth@uit.edu.vnThời gian: tiết 6,7 - thứ 5 hàng tuần
Địa điểm: Phòng E8.4 hoặc MS Team
11ATTN2019TS. Lê Kim Hùnghunglk@uit.edu.vnThời gian: tiết 3,4 - thứ 5 hàng tuần
Địa điểm: Phòng E8.4
12ATTT2019ThS. Nguyễn Duyduyn@uit.edu.vnThời gian: tiết 4,5 - thứ 4 hàng tuần
Địa điểm:Phòng E8.6
13MMTT2019ThS. Nguyễn Huỳnh Quốc Việtvietnhq@uit.edu.vnThời gian: tiết 6,7 - thứ 3 hàng tuần
Địa điểm:Phòng E8.4 hoặc MS Team
14MMCL2019.1ThS. Trần Hồng Nghinghith@uit.edu.vnThời gian: tiết 9,10 - thứ 5 hàng tuần
Địa điểm:Phòng hoặc MS Team 5hcjl5e
15MMCL2019.2ThS. Trần Hồng Nghinghith@uit.edu.vnThời gian: tiết 9,10 - thứ 5 hàng tuần
Địa điểm:Phòng hoặc MS Team 5hcjl5e
16ATTT2020KS. Văn Thiên Luânluanvt@uit.edu.vnThời gian: tiết 3,4 - thứ 3 hàng tuần
Địa điểm:Phòng E3.1
17ATCL2020ThS. Trần Tuấn Dũngdungtrt@uit.edu.vnThời gian: tiết 6,7 - thứ 4 hàng tuần
Địa điểm:Phòng E8.6
18ATTN2020TS. Nguyễn Ngọc Tựtunn@uit.edu.vnThời gian: tiết 2,3,4 - thứ 5 hàng tuần
Địa điểm:Phòng E8.6
19MMTT2020ThS. Bùi Thanh Bìnhbinhbt@uit.edu.vnThời gian: sáng thứ 3 hàng tuần
Địa điểm: Phòng E8.8 hoặc MS Team
20MMCL2020ThS. Nguyễn Khánh Thuậtthuatnk@uit.edu.vnThời gian: tiết 6,7 - thứ 2 hàng tuần
Địa điểm: Phòng E3.1, P. E8.8 hoặc MS Team (code: 660bwcy)
21ATCL2021ThS. Thái Huy Tântanth@uit.edu.vnThời gian: tiết 3,4 - Sáng thứ 2 hàng tuần
Địa điểm: E 8.4
22ATTN2021TS. Phạm Văn Hậuhaupv@uit.edu.vnThời gian: tiết 6,7 - thứ 3 hàng tuần
Địa điểm: Phòng E8.6
23ATTT2021ThS. Thái Huy Tântanth@uit.edu.vnThời gian: tiết 3,4 - Sáng thứ 2 hàng tuần
Địa điểm: E 8.4
24MMCL2021ThS. Lê Minh Khánh Hộihoilmk@uit.edu.nvThời gian: tiết 3,4 - Sáng thứ 4 hàng tuần
Địa điểm: E8.8
25MMTT2021ThS. Lê Minh Khánh Hộhoilmk@uit.edu.nvThời gian: tiết 6,7 - chiều thứ 4 hàng tuần
Địa điểm: E8.8
Đối với sinh viên liên hệ đăng ký đề tài đồ án, khóa luận, báo cáo,... vui lòng đăng ký trước với Giảng viên qua email.
Sinh viên có nhu cầu liên hệ Văn phòng khoa hoặc các phòng bộ môn xem thông tin tại đây