Khoa MMT&TT thông báo về việc xét xử lý học vụ HK1 năm học 2023-2024 như sau:

  1. Trường hợp Buộc thôi học:
  • Sinh viên đã hoàn thành chương trình học chỉ thiếu chứng chỉ Anh văn: nộp Đơn chuyển sinh viên tự do
  • Sinh viên chưa hoàn thành chương trình học: nộp Đơn cứu xét

2. Trường hợp Cảnh báo:

  • Trường hợp sinh viên bị Cảnh báo không đúng với Lý do của P.ĐTĐH đã nêu: nộp Đơn cứu xét
  • Trường hợp Sinh viên bị Cảnh báo liên quan đến học phí, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ P.KHTC.

Sinh viên nộp Đơn về Văn phòng Khoa đến 16h00 ngày 25/3/2024.

Mau_DonCuuXetXuLyHocVu

Mau-DonChuyenSinhVienTuDo-1

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ  Văn phòng Khoa phòng E8.2, điện thoại: 028.37251993

Trân trọng,
VP Khoa.