Thứ Năm, Tháng Một 20, 2022
  • Giảng viên

Phạm Thị Nhung

Editor in chief

Latest Articles

Thông báo về thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2021-2022

Khoa MMT&TT thông báo về thời gian sinh viên báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước Hội đồng như sau: –...

Thông báo về thời gian bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021-2022

Khoa MMT&TT thông báo về thời gian sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp như sau:

Kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2021-2022

Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2021-2022 như sau:

Kế hoạch tổ chức bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022

Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch bảo vệ KLTN học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

Thông báo v/v đăng ký ĐACN và ĐA LTUDM HK1 Năm học 2021-2022

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp đơn đăng ký Đồ án chuyên và Đồ án Lập trình Ứng dụng mạng...

Thông báo v/v Đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK1 NH 2021-2022

Khoa MMT&TT thông báo v/v Đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2021-2022 như sau: Sinh viên...

Thông báo về việc xét Xử lý học vụ HK2 năm học 2020-2021

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét xử lý học vụ HK2 năm học 2020-2021 như sau:

Thông báo v/v đăng ký KLTN HK1 Năm học 2021-2022

Khoa MMT&TT thông báo về việc đăng ký Khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022 như sau: –...