Chủ Nhật, Tháng Một 26, 2020

Phạm Thị Nhung

Editor in chief

Latest Articles

Thông báo v/v thay đổi thời gian báo cáo TTDN đối với sinh viên bị trùng lịch thi

Khoa MMT&TT thông báo về việc thay đổi thời gian và địa điểm báo cáo Thực tập doanh nghiệp đối với những...

Thông báo về thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp Học kỳ 1 NH 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về thời gian sinh viên báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước Hội đồng như sau: –...

Thông báo về thời gian bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về thời gian, địa điểm Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp và thời gian nộp cuốn...

Danh sách Giảng viên phản biện KLTN học kỳ 1 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo danh sách Giảng viên phản biện Khoá luận tốt nghiệp Học kỳ 1 – năm học 2019-2020. ...

Thông báo thời gian nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp và các môn Đồ án HK1 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo với sinh viên về thời gian nộp báo cáo HK1 năm học 2018-2019 như sau:1 . Đồ...

Kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2019-2020 như sau: Sinh viên...

Kế hoạch tổ chức bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch bảo vệ KLTN học kỳ 1 năm học 2019-2020 như sau: Ngày...

Thông báo v/v nộp đơn đăng ký ĐATN, ĐA LTUMD và ĐACN HK1 Năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp đơn đăng ký Đồ án tốt nghiệp, Đồ án Lập trình ứng dụng...