Thứ Năm, Tháng Năm 28, 2020

Phạm Thị Nhung

Editor in chief

Latest Articles

Thông báo về việc xét Xử lý học vụ HK1 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét xử lý học vụ HK1 năm học 2019-2020 như sau: – Sinh viên có tên trong danh sách...

Thông báo v/v đăng ký ĐA LTUMD và ĐACN HK2 Năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp đơn đăng ký Đồ án Lập trình ứng dụng mạng và Đồ án chuyên ngành HK2 năm...

Thông báo v/v nộp đơn đăng ký KLTN HK2 Năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp đơn đăng ký Khóa luận tốt nghiệp HK2 năm học 2019-2020 như sau: Sinh viên đã đăng ký...

Thông báo Tuyển sinh bổ sung lớp Kỹ sư tài năng An toàn thông tin khóa 13 – 2018 và khóa 14 – 2019

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung sinh viên vào các lớp Kỹ sư tài...

Thông báo v/v thay đổi thời gian báo cáo TTDN đối với sinh viên bị trùng lịch thi

Khoa MMT&TT thông báo về việc thay đổi thời gian và địa điểm báo cáo Thực tập doanh nghiệp đối với những...

Thông báo về thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp Học kỳ 1 NH 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về thời gian sinh viên báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước Hội đồng như sau: –...

Thông báo về thời gian bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về thời gian, địa điểm Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp và thời gian nộp cuốn...

Danh sách Giảng viên phản biện KLTN học kỳ 1 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo danh sách Giảng viên phản biện Khoá luận tốt nghiệp Học kỳ 1 – năm học 2019-2020. ...