Thứ Ba, Tháng Mười Hai 10, 2019

Phạm Thị Nhung

Editor in chief

Latest Articles

Thông báo v/v nộp đơn đăng ký ĐATN, ĐA LTUMD và ĐACN HK1 Năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp đơn đăng ký Đồ án tốt nghiệp, Đồ án Lập trình ứng dụng...

Khảo sát lấy ý kiến Cựu sinh viên UIT – Khoa MMT&TT sau khi tốt nghiệp

Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên Khoa Mạng máy tính và Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ Thông tin! Với mục tiêu...

Thông báo về việc xét Xử lý học vụ HK2 năm học 2018-2019

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét xử lý học vụ HK2 năm học 2018-2019 như sau: Sinh viên có tên...

Thông báo v/v nộp hồ sơ xét tốt nghiệp – Đợt 11 năm 2019

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét tốt nghiệp trong tháng 9 năm 2019 như sau:

Thông báo về thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp Học kỳ hè NH 2018-2019

Khoa MMT&TT thông báo về thời gian sinh viên báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước Hội đồng như sau: –...

Thông báo v/v nộp cuốn Báo cáo KLTN bìa cứng

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp cuốn báo cáo bìa cứng đợt 2 năm học 2018-2019 như sau: - Sinh viên thay file nhận...

Thông báo về thời gian bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019

Khoa MMT&TT thông báo về thời gian, địa điểm Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp và thời gian nộp cuốn báo cáo bìa cứng...

Thông báo về thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK 2 NH 2018-2019

Khoa MMT&TT thông báo về thời gian sinh viên báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước Hội đồng như sau: – Thời gian: thứ 2,...