Thứ Ba, Tháng Mười 27, 2020

Phạm Thị Nhung

Editor in chief

Latest Articles

Thông báo v/v nộp hồ sơ xét tốt nghiệp – Đợt tháng 10 năm 2020

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét tốt nghiệp trong tháng 10 năm 2020 như sau:

Thông báo v/v đăng ký ĐA LTUMD và ĐACN HK1 Năm học 2020-2021

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp đơn đăng ký Đồ án Lập trình ứng dụng mạng và Đồ án chuyên...

Thông báo v/v Đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK1 NH 2020-2021

Khoa MMT&TT thông báo v/v Đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2020-2021 như sau: Sinh viên...

Thông báo về việc xét Xử lý học vụ HK2 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét xử lý học vụ HK2 năm học 2019-2020 như sau:

Thông báo v/v nộp đơn đăng ký KLTN HK1 Năm học 2020-2021

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký Khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021 như sau:

Thông báo Tuyển sinh bổ sung lớp Kỹ sư tài năng An toàn thông tin khóa 14 – 2019

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung sinh viên vào các lớp Kỹ sư tài...

Thông báo v/v nộp hồ sơ xét tốt nghiệp – Đợt 15 năm 2020

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét tốt nghiệp trong tháng 8 năm 2020 như sau:

Thông báo về thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về thời gian sinh viên báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước Hội đồng như sau: –...