Thứ Năm, Tháng Sáu 24, 2021
  • Giảng viên

Phạm Thị Nhung

Editor in chief

Latest Articles

Kế hoạch tổ chức bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021

Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch bảo vệ KLTN học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

Thông báo v/v ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2021

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 (tháng 5 năm 2021) như sau:

Thông báo về việc xét Xử lý học vụ HK1 năm học 2020-2021

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét xử lý học vụ HK1 năm học 2020-2021 như sau:

Thông báo v/v gia hạn thời gian đăng ký TTDN HK2 NH 2020-2021

Khoa MMT&TT thông báo về việc gia hạn thởi gian đăng ký Thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2020-2021...

Thông báo v/v đăng ký ĐACN HK2 Năm học 2020-2021

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp đơn đăng ký Đồ án chuyên ngành HK2 năm học 2020-2021 như sau:

Thông báo v/v Đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK2 NH 2020-2021

Khoa MMT&TT thông báo v/v Đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2020-2021 như sau: Sinh viên...

Thông báo v/v đăng ký KLTN HK2 Năm học 2020-2021

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký Khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021 như sau:

Thông báo Tuyển sinh bổ sung lớp Kỹ sư tài năng An toàn thông tin khóa 14 – 2019

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung sinh viên vào các lớp Kỹ sư tài...