1. Đặt vấn đề

     Hiện nay việc phát triển vượt bậc của công nghệ Mạng và Internet cùng với các Website thông tin trực tuyến trong các lĩnh vực của cuộc sống đã làm cho nhu cầu triển khai các hệ thống ứng dụng trong lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông tăng lên nhanh chóng. Đối với các doanh nghiệp, mạng máy tính và Internet đã trở thành một trong những nhân tố tăng sức mạnh, khả năng cạnh tranh trên thị trường; chính vì vậy hiện nay mỗi doanh nghiệp đang cố gắng xây dựng cho mình một hệ thống Mạng máy tính mạnh, ổn định và có khả năng bảo mật cao.

2. Các hướng nghiên cứu của Khoa hiện nay

     Khoa Mạng Máy tính và Truyền thông phấn đấu là nơi nghiên cứu và triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học trong lĩnh vực Mạng Máy tính và Truyền thông vào thực tiễn sản xuất đáp ứng nhu cầu hiện đại hoá của đất nước. Ngoài ra Khoa cũng phần đấu trở thành nơi ứng dụng một cách linh hoạt các công nghệ hiện đại, đón đầu để giải quyết các bài toán cụ thể có chất lượng đáp ứng yêu cầu công nghệ tiên tiến trên thế giới. Hiện nay khoa Mạng Máy tính và Truyền thông đang có các nghiên cứu về Mạng máy tính và Truyền thông sau

– Nghiên cứu và triển khai công nghệ Xử lý tín hiệu trong Truyền thông

     Đây là hướng phát triển nghiên cứu và triển khai công nghệ xử lý âm thanh sử  dụng các thiết bị thu âm đa kênh.

     Hướng nghiên cứu có tham gia của các giáo sư tại Trường Đại học Công nghệ Curtin – Australia.

     Trong thời gian qua, có 2 bài báo tạp chí Quốc tế, 1 bài báo tạp chí trong nước và 2 bài báo hội nghị Quốc tế.

– Nghiên cứu về An toàn mạng và Bảo mật thông tin trên mạng

     Đây là hướng phát triển nghiên cứu và triển khai các ứng dụng bảo vệ và phát hiện xâm nhập, tấn công trên mạng

     Nghiên cứu các giải pháp bảo mật cho mạng máy tính trước các đe dọa về an ninh thông tin

     Trong thời gian qua, đã có 6 bài báo hội nghị khoa học quốc tế.

– Nghiên cứu các giao thức Multimedia và xây dựng ứng dụng truyền thông:

    Đây là hướng phát triển nghiên cứu và triển khai các sản phẩm phục vụ việc phát triển công nghệ Đào tạo trực tuyến.

      Phát triển phần mềm E-Learning cho phép triển khai dịch vụ lớp học trực tuyến  (Online classroom).

       Trong thời gian qua, đã có 3 đề tài nghiên cứu khoa học trong đó có 2 đã nghiệm thu và 3 bài báo hội nghị trong nước và Quốc tế.

– Nghiên cứu các ứng dụng di động và tính toán mọi nơi:

    Đây là định hướng nghiên cứu liên quan đến các ứng dụng trên mạng không dây và nền tảng di động

    Nghiên cứu xây dựng các phần mềm trên các môi trường “thông minh” bằng cách liên kết các thiết bị cảm biến tiên tiến với hệ thống máy tính

    Trong thời gian qua, đã có 5 bài báo hội nghị khoa học quốc tế.

3. Chiến lược phát triển trong năm 2012-2016 và tầm nhìn tới năm 2020

3.1 Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ của Khoa trên tinh thần tập trung một số hướng mũi nhọn của Khoa với mục đích đạt mức cao nhất số công trình công bố trong và ngoài nước, phát triển hiệu quả hợp tác chuyển giao công nghệ và phục vụ đào tạo có chủ đích.

3.2 Tham gia tích cực các chương trình quốc gia, các đề tài nghiên cứu trọng điểm phục vụ địa bàn TP.HCM, các tỉnh lân cận và khu vực phía Nam. Phấn đấu trở thành một đơn vị có khả năng nghiên cứu  và triển khai ứng dụng có uy tín trong lĩnh vực Mạng máy tính và Truyền thông.

          Dự kiến mỗi năm có 4-6 đề tài nghiên cứu khoa học trong đó có 2 đề tài nghiên cứu từ các tỉnh phía Nam.

3.3 Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ Cán bộ giảng dậy và sinh viên của Khoa ngang tầm các nước trong khu vực.

         Dự kiến mỗi năm có 6 bài báo khoa học các hội nghị và tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín.

3.4 Thu hút đầu tư xây dựng một Phòng thí nghiệm trọng điểm  “Truyền thông, Di động và Mạng xã hội” trong đó tập trung nghiên cứu các vấn đề lý thuyết và triển khai thực tế cho các ứng dụng truyền thông trên mạng với các thiết bị  di động thông qua việc tích hợp các loại công nghệ truyền dữ liệu và các giao thức mạng khác nhau và các ứng dụng trên các Mạng xã hội.

4. Định hướng phát triển đội ngũ nhân lực Nghiên cứu Khoa học Công nghệ

Tăng cường thu hút, tuyển dụng các cán bộ có trình độ tiến sĩ trở lên về khoa làm việc. Tạo điều kiện để mời các giáo sư nước ngoài, Việt kiều, các chuyên gia có trình độ cao tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Khoa phụ trách.

Tuyển dụng các cán bộ trẻ đặc biệt là các sinh viên chính quy tốt nghiệp loại giỏi, các thạc sĩ đúng chuyên ngành về công tác trong khoa và ưu tiên tạo điều kiện cho những người có khả năng nghiên cứu tốt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here