KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN
KHOA  MẠNG MÁY TÍNH  VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015

Khóa 07 hệ Tài năng (Lớp ANTN2012)

 • Bảo mật Internet(3TC, 2LT 1TH): ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang
 • An ninh nhân sự, định danh và chứng thực (3TC, 2LT 1TH): TS. Nguyễn Tuấn Nam
 • Mật mã học (4C, 3LT 1TH): mời giảng
 • Phân tích thiết kế hệ thống (3TC, 3LT): mời giảng
 • Phương pháp luận sáng tạo khoa học – công nghệ (2TC, 2LT): Nguyễn Anh Tuấn

Khóa 08 hệ Tài năng (Lớp ANTN2013)

 • Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (3TC, 3LT): mời giảng
 • Thiết bị mạng và truyền thông đa phương tiện (4TC, 3LT, 1TH): Trịnh Ngọc Minh (học tại ISELab)
 • Giới thiệu ngành (2TC, 2LT): Đàm Quang Hồng Hải
 • Lập trình mạng căn bản (3TC, 2LT, 1TH): Nguyễn Quang Minh
 • Hệ điều hành (4TC, 3LT, 1TH): Nguyễn Anh Tuấn

Khóa 09 hệ Tài năng (Lớp ANTN2014)

 • Anh văn 2(4TC, 4LT): mời giảng
 • Kỹ năng nghề nghiệp(2TC, 2LT): mời giảng
 • Giải tích 2(3TC, 3LT): mời giảng
 • Nhập môn Mạch số(4TC, 3LT, 1TH): mời giảng
 • Lập trình hướng đối tượng(4TC, 3LT, 1TH): mời giảng
 • Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật(4TC, 3LT, 1TH): mời giảng

Khóa 08 lớp An ninh thông tin hệ đại trà (Lớp ANTT2013)

 • Đường lối cách mạng của Đảng CSVN: mời giảng
 • Thiết bị mạng và truyền thông đa phương tiện,  (4TC, 3LT 1TH): ThS. Nguyễn Duy (lớp 3)
 • Giới thiệu ngành (Nhập môn công tác Kỹ sư),  (2TC, 2LT): ThS. Hồ Hải
 • Lập trình mạng căn bản (3TC, 2LT, 1TH): ThS. Trần Bá Nhiệm
 • Hệ điều hành,  (4TC, 3LT, 1TH): học chung với lớp MMT08

Khóa 09 lớp An ninh thông tin hệ đại trà (Lớp ANTT2013)

 • Anh văn 2(4TC, 4LT): mời giảng
 • Kỹ năng nghề nghiệp(2TC, 2LT): Vũ Trí Dũng
 • Giải tích 2(3TC, 3LT): mời giảng
 • Nhập môn Mạch số(4TC, 3LT, 1TH): mời giảng
 • Lập trình hướng đối tượng(4TC, 3LT, 1TH): mời giảng
 • Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật(4TC, 3LT, 1TH): mời giảng

 Khóa MMT05  (Lớp MMTT2010)

 • Khóa luận tốt nghiệp (10TC)
 • Đồ án tốt nghiệp (4TC)

 Khóa MMT06  (Lớp MMTT2011)
Các môn bắt buộc:

 • Thiết kế Mạng (3TC, 2LT 1TH): ThS. Vũ Trí Dũng (lớp 1), ThS. Trần Mạnh Hùng (lớp 2)
 • Phân tích thiết kế Hệ thống (3TC, 3LT): ThS. Hồ Hải (lớp 1), ThS. Phan Quốc Tín (lớp 2)
 • Thực tập doanh nghiệp (3TC, 3TH): thực tập tại các doanh nghiệp
 • Đồ án chuyên ngành (2TC, 2TH): Các giảng viên trong Khoa

Các môn chuyên ngành:
Chuyên ngành “Truyền thông và An ninh Thông tin”

 • Xây dựng chuẩn chính sách An toàn thông tin trong doanh nghiệp (3TC, 2LT 1TH): ThS. Nguyễn Duy

Chuyên ngành “Quản trị và triển khai Ứng dụng Mạng”

 • Xây dựng Ứng dụng Web (3TC, 2LT 1TH): KS. Trần Hồng Nghi

Các môn tự chọn:

 • Pháp chứng kỹ thuật số (3TC, 2LT 1TH): TS. Đàm Quang Hồng Hải
 • Tính toán lưới (3TC, 2LT 1TH): TS. Phạm Văn Hậu
 • Xử lý tín hiệu trong truyền thông(4TC, 3LT 1TH, dành cho những sinh viên học lại) : Đàm Quang Hồng Hải

Khóa MMT07  (Lớp MMTT2012)

 • An toàn Mạng máy tính  (4TC, 3LT 1TH): ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang (lớp 1), ThS. Nguyễn Duy (lớp 2)
 • Lập trình ứng dụng Mạng (3TC, 2LT 1TH): ThS. Trần Mạnh Hùng (lớp 1), Phan Quốc Tín (lớp 2),
 • Đồ án Lập trình Ứng dụng Mạng (2 TH): Các giảng viên trong Khoa
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh (2LT): Mời giảng

Các môn chuyên ngành:
Chuyên ngành “Truyền thông và An ninh Thông tin”

 • Công nghệ thoại IP (2LT, 1TH): Đàm Quang Hồng Hải
 • Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (2LT, 1TH): Hồ Hải

Chuyên ngành “Quản trị và triển khai Ứng dụng Mạng”

 • Quản trị hệ thống mạng (2LT, 1TH): Vũ Trí Dũng
 • Phân tích thiết kế Hệ thống (2LT, 1TH): ThS Phan Quốc Tín (lớp 3)

Khóa MMT08  (Lớp MMTT2013)

 • Thiết bị mạng và truyền thông đa phương tiện,  (4TC, 3LT 1TH): ThS. Vũ Trí Dũng (lớp 1), ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang (lớp 2)
 • Lý thuyết thông tin,  (3TC, 3LT): ThS. Trần Bá Nhiệm (lớp 1), ThS. Bùi Văn Thành (lớp 2)
 • Giới thiệu ngành (Nhập môn công tác Kỹ sư),  (2TC, 2LT): ThS. Nguyễn Quang Minh (lớp 1), ThS. Phan Quốc Tín (lớp 2)
 • – Hệ điều hành,  (4TC, 3LT, 1TH): môn chung
 • Đường lối cách mạng của Đảng CSVN: mời giảng
 • –       Nhập môn Mạng máy tính (4TC, 3LT, 1TH, dành cho những sinh viên học lại): TS. Lê Trung Quân

KẾ HOẠCH CHI TIẾT SINH VIÊN XEM TẠI ĐÂY: Ke hoach HK2_post_updated

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây