Hiện tại Trung tâm Ngoại ngữ có chuẩn bị chương trình tư vấn, sinh hoạt tiếng Anh theo lịch hàng tuần nhằm hỗ trợ sinh viên tối đa trong học ngoại ngữ. Hoạt động này hoàn toàn miễn phí và được thực hiện trực tiếp bởi đội ngũ giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ nhằm mang đến những giá trị thiết thực cho sinh viên.

Sinh viên toàn trường có nhu cầu có thể đăng ký tham gia, thông tin sau:

1. Link SV xem các chủ đề/ chủ điểm sinh hoạt từng buổi trong tuần. https://link.uit.edu.vn/sinhhoattienganh

2. Link SV đăng ký buổi tham gia tại E1.2 theo đường link https://link.uit.edu.vn/english-corner

Trân trọng

Bùi Thị Thanh Bình