Thứ Năm, Tháng Mười 1, 2020

Bùi Thị Thanh Bình

Editor in chief

Latest Articles

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tháng 12.2019

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét tốt nghiệp trong tháng 12 năm 2019 như sau:

Thông báo V.v nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 9/2019

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 9 năm 2019, những sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ...

Thay đổi thời gian Hội đồng chấm Báo cáo TTDN

Thông báo Vì một số bạn còn bận lịch thi nên thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước hội đồng có sự thay...

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp 2018

Thông báo Sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2/2018 nộp hồ sơ về văn phòng khoa từ ngày 15/3 đến ngày 23/3/2018. Sinh...

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2/2018

Thông báo Sinh viên xem kế hoạch xét tốt nghiệp trong file đính kèm.ke_hoach_xet_tot_nghiep_DOT 2 2018 Trân trọng Vp.Khoa

Thông báo v.v xử lý mã môn học AV 1,2,3 và Giải tích 1,2

Sinh viên xem thông báo trong file đính kèm. Thông báo nội dung xử lý mã AV1,2,3 và Giải tích 1,2 Trân trọng VP. Khoa

Thông báo lễ tốt nghiệp, sơ đồ chỗ ngồi, thứ tự trao bằng đợt 2/2017

Sinh viên xem thông tin trong các file đính kèm. Trân trọng Vp. Khoa Thông báo Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 - So do cho...

Kế hoạch xét tốt nghiệp tháng 9 năm 2017

Sinh viên xem kế hoạch ở file đính kèm: ke_hoach_xet_tot_nghiep_thang 9_2017 Trân trọng VP. Khoa