20 học bổng toàn phần Master (Research) và PhD về các chuyên ngành wireless communication, machine learning, AI, quantum machine learning, signal processing, và ứng dụng vào trong các lĩnh vực như 6G, metaverse, autonomous systems, environment, healthcare, sustainable energy. Bắt đầu từ năm 2024, 2025, và 2026. Các ứng viên là nữ (Women in Engineering) được khuyến khích nộp hồ sơ.

Hiện nay, GS Dương Quang Trung (IEEE Fellow, AAIA Fellow, author of 450+ papers, PI/Co-I of research grant +£22M) Queen’s University Belfast ở UK và GS Octavia A. Dobre (IEEE Fellow, AAIA Fellow, CAE Fellow, author of 500+ papers, PI/Co-I of research grant +$20M) Memorial University ở Canada đang cộng tác chung trong một số dự án lớn và có nhiều học bổng dành cho MSc và PhD students. Ngành Telecommunications của 2 trường đều trong top 75 trên thế giới.

Các bạn sinh viên năm cuối (hoặc các bạn đã có bằng MSc) các chuyên ngành Electrical-Electronics Engineering, Computer Science, Information Technology, Control Engineering (hoặc các ngành liên quan), có kết quả xuất sắc thì có thể gửi hồ sơ vào email Prof.TrungDuong.Recruitment@gmail.com .

Hồ sơ bao gồm:

  1. Bảng điểm Đại Học (dành cho ứng viên Master), + bảng điểm MSc (dành cho ứng viên PhD).
  2. Statement of motivation (bằng tiếng Anh), không quá 800 từ.
  3. English certificate (nếu có). Chưa có thì có thể bổ sung sau.

Các ứng viên được chọn sẽ có cơ hội học MSc và PhD tại Canada và PhD tại Anh (học bổng MSc chỉ dành cho sinh viên học ở Canada) dưới sự hướng dẫn chung của GS Dương và GS Dobre.

GS Dương Quang Trung sẽ có mặt ở Hàn (Suwon và Seoul) và cuối tháng 6 và ở Việt Nam vào tháng 7 này. Ứng viên được chọn vào short-list sẽ được GS phỏng vấn trong giai đoạn này.

Học bổng sẽ bắt đầu từ năm 2024. Những ứng viên chưa đủ điều kiện có thể chuẩn bị hồ sơ cho năm 2025, và 2026.

Thông tin về GS Dương: https://sites.google.com/site/trungqduong/

Thông tin về GS Dobre: https://www.engr.mun.ca/~dobre/

Lưu ý: Do có nhiều sinh viên gửi hồ sơ, nên chỉ có những ứng viên được chọn vào short-list mới nhận được hồi âm.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here