📄 𝐍𝐄𝐓𝐒𝐄𝐂 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐥𝐚𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟑 là học bổng dành cho các sinh viên khoa Mạng máy tính và Truyền thông có hoàn cảnh khó khăn nhưng mang trong mình ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, đạt thành tích học tập tốt, tham gia nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia vào các hoạt động Đoàn – Hội, hoạt động xã hội. Học bổng do cựu sinh viên của khoa Mạng máy tính và Truyền thông tài trợ với mục tiêu hỗ trợ và tiếp thêm động lực để các sinh viên tài năng có thể vượt qua khó khăn để chinh phục ước mơ, hoài bão của mình.

🎉 Mức học bổng: 𝟑.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃/suất học bổng (8 suất).

📍 Tiêu chí chung:

🍀 Là sinh viên đang học các ngành đào tạo thuộc quản lý bởi khoa Mạng máy tính và Truyền thông.

🍀 Điểm trung bình học tập kỳ gần nhất từ 𝟕.𝟓 trở lên.

🍀 Điểm trung bình tích lũy học tập từ 𝟕.𝟓 trở lên.

🍀 Điểm rèn luyện từ 𝟗𝟎 trở lên.

📍 Tiêu chí ưu tiên:

🍀 Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên khuyết tật, thuộc nhóm thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa, vùng có kinh tế đặc biệt khó khăn.

🍀 Sinh viên chưa từng nhận học bổng hỗ trợ nào (trừ Học bổng Khuyến khích học tập) trong năm học 2023-2024.

🍀 Sinh viên giúp đỡ tích cực cho các bạn sinh viên khuyết tật, khó khăn, tấm gương người tốt việc tốt của Khoa.

🍀 Sinh viên có thành tích tiêu biểu trong các cuộc thi, phong trào học thuật, nghiên cứu khoa học, có ước mơ, mục tiêu tương lai cụ thể.

🍀 Sinh viên tích cực tham gia vào các hoạt động Đoàn – Hội, các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội,…

Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 𝟎𝟑/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑.

👉 Cách thức đăng ký: 

       Bước 1: Tải đơn đăng ký học bổng tại: https://link.uit.edu.vn/maudon-netsec-scholarship-2023

       Bước 2: Nộp đơn đã hoàn thành vào form đăng ký: https://link.uit.edu.vn/dangky-netsec-scholarship-2023

Hội đồng xét chọn học bổng của Khoa sẽ chọn ra những hồ sơ đáp ứng đủ tiêu chí và công bố kết quả.

➖➖➖➖➖➖

Thông tin liên hệ:

✈️ Fanpage: facebook.com/uit.nc

🌐 Website khoa MMT&TT: https://nc.uit.edu.vn

📧 Mail: netsec@uit.edu.vn

➖➖➖➖➖➖

#NETSECSCHOLARSHIP #NETSECDAY2023 

#NC #UIT #VNUHCM