Thứ Ba, Tháng Mười 26, 2021
  • Giảng viên

Văn Thiên Luân

Editor in chief

Latest Articles

Thông báo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo...

1. Mục đích: – Biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu...

Kết quả xét duyệt đề tài NCKH SV đợt 1 năm 2021 cấp trường

Chúc mừng các bạn sinh viên khoa Mạng máy tính và Truyền thông đã có kết quả ĐẠT trong đợt xét duyệt...

Gia hạn đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa đợt 1 năm 2021

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo đến sinh viên về việc gia hạn thời gian đăng ký đề tài...

Thông báo danh sách tuyên dương nghiên cứu khoa học sinh viên, học viên cao học đợt 1 năm 2021

Chúc mừng các bạn sinh viên khoa Mạng máy tính và Truyền thông đã xuất sắc được tuyên dương nghiên cứu...

Hỗ trợ công bố khoa học sinh viên khoa MMT&TT – 05/2021

Thực hiện quy định về chính sách hỗ trợ công bố khoa học dành cho sinh viên, học viên cao học và...

VINGROUP KHỞI ĐỘNG KHÓA 2 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ AI

Ngày 15/04/2021, Tập đoàn Vingroup công bố triển khai Khoá 2 Chương trình Đào tạo Kỹ sư AI Vingroup, nhằm góp phần...

Đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa năm 2021

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của...

Các chính sách khen thưởng đối với sinh viên thực hiện NCKH

Nhằm khuyến khích, tạo động lực phấn đấo đối với sinh viên và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, ĐHQG-HCM,...