Thứ Hai, Tháng Một 17, 2022
  • Giảng viên

Văn Thiên Luân

Editor in chief

Latest Articles

Thông báo về việc nộp báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2021-2022

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp báo cáo Thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:...

Nộp báo cáo và danh sách giảng viên phản biện KLTN HK1 năm học 2021-2022

1. Nộp báo cáo KLTN Sinh viên nộp đơn xin bảo vệ KLTN và báo...

Học bổng iAN (International Alumni Network-iAN) 2021

Học bổng iAN là chương trình học bổng hàng năm của Cộng đồng Cựu Du học sinh Quốc tế (International Alumni Network...

Thông báo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo...

1. Mục đích: – Biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu...

Kết quả xét duyệt đề tài NCKH SV đợt 1 năm 2021 cấp trường

Chúc mừng các bạn sinh viên khoa Mạng máy tính và Truyền thông đã có kết quả ĐẠT trong đợt xét duyệt...

Gia hạn đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa đợt 1 năm 2021

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo đến sinh viên về việc gia hạn thời gian đăng ký đề tài...

Thông báo danh sách tuyên dương nghiên cứu khoa học sinh viên, học viên cao học đợt 1 năm 2021

Chúc mừng các bạn sinh viên khoa Mạng máy tính và Truyền thông đã xuất sắc được tuyên dương nghiên cứu...

Hỗ trợ công bố khoa học sinh viên khoa MMT&TT – 05/2021

Thực hiện quy định về chính sách hỗ trợ công bố khoa học dành cho sinh viên, học viên cao học và...