Sáng ngày 3/4/2024, Khoa MMT&TT hân hạnh đón tiếp hơn 150 học sinh từ Trường TH, THCS & THPT Thái Bình Dương – PHS tham quan và tìm hiểu về môi trường học tập, nghiên cứu tại Khoa.

img 9861 1

Tại Hội trường E, PGS. TS. Lê Trung Quân – Trường Khoa MMT&TT đã chia sẻ cho các bạn học sinh về môi trường học tập, nghiên cứu và hai ngành đào tạo Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu và ngành An toàn thông tin của Khoa.

PHS E12

Tại Phòng thí nghiệm IoT (E3.1), ThS. Nguyễn Khánh Thuật đã giới thiệu về nhóm nghiên cứu UiTiOt và các hoạt động liên quan đến lĩnh vực IoT.

PHS E3.1

Tại Phòng thí nghiệm An toàn thông tin (E8.1), ThS. Phan Thế Duy đã chia sẻ về lĩnh vực nghiên cứu An toàn thông tin trong kỷ nguyên 4.0.

PHS E8.1

Video clip về hoạt động: https://www.youtube.com/watch?v=6aQSR5thEpQ