Thứ Bảy, Tháng Sáu 10, 2023
Trang chủTuyển sinh

Tuyển sinh

Thông báo về việc nộp báo cáo Đồ án chuyên ngành HK2 NH 2022-2023

0
Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp báo cáo Đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2022-2023 như sau: Sinh viên báo cáo với giảng viên hướng dẫn, sau đó nộp file báo cáo trên website https://mmt.uitiot.vn Sau khi báo cáo với giảng viên và nộp file lên hệ thống, sinh viên đến VP Khoa ký tên vào danh sách bảng điểm. Thời gian nộp báo cáo: deadline 05/7/2023 Thời gian ký tên vào danh sách: hạn chót ngày 14/7/2023 Lưu ý:...

Kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2022-2023

0
Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2022-2023 như sau: Từ ngày 15/6/2023 – 29/6/2023: sinh viên nộp file báo cáo và “Phiếu Xác nhận thực tập”, gồm: -Báo cáo TTDN: ghi đầy đủ thông tin bao gồm cả tên đề tài (theo mẫu đính kèm, không nộp bản in); -Phiếu xác nhận thực tập (bản scan hoặc hình chụp có chữ ký và đóng dấu của đơn vị thực tập). Trong ngày báo...

Kế hoạch tổ chức bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp HK2 năm học 2022-2023

0
Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch bảo vệ KLTN học kỳ 2 năm học 2022-2023 như sau: Từ ngày 15/6/2023-01/7/2023: Sinh viên nộp file Báo cáo và và file Đơn đề nghị chấm KLTN theo link mmt.uitiot.vn Ngày 26/6/2023: Khoa công bố danh sách Giảng viên phản biện. Từ ngày 26/6/2023 đến 06/7/2023: Sinh viên gặp giảng viên phản biện. Dự kiến ngày 11 & 12/7/2023: Báo cáo trước hội đồng. Sinh viên nộp báo cáo theo hướng dẫn sau:a. Trước khi ra...

Đăng ký bổ sung và điều chỉnh thông tin môn học ĐACN, TTDN

0
Khoa MMT&TT thông báo đến các sinh viên về việc mở đăng ký bổ sung thông tin các môn học Đồ án chuyên ngành, Thực tập doanh nghiệp đối với các sinh viên: (i): Đã đăng ký học phần các môn học trong học kỳ 2, năm học 2022-2023và (ii): Chưa thực hiện đăng ký thông tin đề tài, công ty thực tập, nhóm thực hiện đồ án, đăng ký giảng viên hướng dẫn; hoặc cần điều chỉnh lại thông...

Thông báo về việc xét Xử lý học vụ HK1 năm học 2022-2023

0
Khoa MMT&TT thông báo về việc xét xử lý học vụ HK1 năm học 2022-2023 như sau: Trường hợp Buộc thôi học: Khóa 2016: Quá hạn đào tạo Sinh viên đã hoàn thành chương trình học chỉ thiếu chứng chỉ Anh văn: Nhà trường sẽ tự chuyển sinh viên sang trạng thái "Tự do", sinh viên không cần nộp Đơn cứu xét. Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp sớm nhất có thể. Sinh viên chưa hoàn thành chương trình học: nộp...

Thông báo v/v đăng ký ĐACN HK2 Năm học 2022-2023

0
Khoa MMT&TT thông báo về việc đăng ký Đồ án chuyên ngành HK2 năm học 2022-2023 như sau: Sinh viên đã đăng ký học phần chủ động liên hệ với các giảng viên để đăng ký đề tài và được hướng dẫn. Sau khi được giảng viên đồng ý, sinh viên tiến hành thực hiện theo HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE và đăng ký đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Số lượng tối đa: 4 sinh viên/1 đề tài. Thời gian...

Thông báo v/v đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK2 NH 2022-2023

0
Khoa MMT&TT thông báo v/v Đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2022-2023 như sau: Sinh viên đã đăng ký học phần thực hiện Đăng ký và Tham gia thực tập tại doanh nghiệp theo Quy trình thực tập chính thức đã được công bố ngày 01/07/2019. Sinh viên tự chủ động liên hệ Giảng viên hướng dẫn. Sau khi được giảng viên đồng ý, sinh viên thực hiện các bước theo HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE và...

Thông báo v/v đăng ký KLTN HK2 Năm học 2022-2023

0
Khoa MMT&TT thông báo về việc đăng ký Khóa luận tốt nghiệp HK2 năm học 2022-2023 như sau: – Sinh viên đã đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp chủ động liên hệ với các giảng viên để đăng ký đề tài và được hướng dẫn. Sau khi được giảng viên đồng ý, sinh viên nộp file Đơn đăng ký khóa luận tốt nghiệp và Đề cương khóa luận tốt nghiệp (file đính kèm) theo HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG...

Khoa MMT&TT tổ chức bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Đại học Học kỳ...

0
Sáng ngày 17/12/2023, tại Phòng E8.3 và E2.3, Khoa MMT&TT đã tổ chức Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các ngành MMT&TTDL và ATTT. Danh sách các Hội đồng: Một số hình ảnh buổi bảo vệ Khóa luận: Chúc mừng các bạn sinh viên đã hoàn thành bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp. Chúc các bạn may mắn và thành công trên con đường phía trước.

Thông báo thời gian bảo vệ KLTN học kỳ 1 năm học 2022-2023

0
Khoa MMT&TT thông báo về thời gian bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp Học kỳ 1 – năm học 2022-2023 như sau: Thời gian: bắt đầu từ 8h30 ngày 17/02/2023 Địa điểm: (file đính kèm) Phòng E2.3: Lớp MMCL và ATCL Phòng E8.3: Lớp ANTN và ATTT HOI-DONG-KLTN-HK1-NH-2022-2023_postTải xuống Yêu cầu: - Sinh viên ăn mặc lịch sự và có mặt trước hội đồng 10 phút để chuẩn bị. - Sau khi báo...