Tối ngày 15/4/2024, Khoa MMT&TT tổ chức seminar Hướng dẫn viết thuyết minh đề tài NCKHSV và Giới thiệu hướng nghiên cứu theo hình thức trực tuyến cho sinh viên của Khoa.

image 2

Trong seminar, các đại diện của các nhóm nghiên cứu tại Khoa: UiTiOt Research Group, IEC Research Group, và InSecLab đã giới thiệu các hướng nghiên cứu cũng như những yêu cầu khi sinh viên đăng ký tham gia vào các nhóm nghiên cứu.

image

TS. Lê Kim Hùng – đại diện nhóm nghiên cứu IEC đã trình bày một số hướng nghiên cứu của nhóm đang thực hiện: áp dụng AI cho các bài toán trong Mạng máy tính.

1

ThS. Đặng Lê Bảo Chương – đại diện nhóm nghiên cứu UiTiOt đã trình bày bài toán điều khiển máy bay không người lái trong những ngữ cảnh khác nhau bằng học máy tăng cường (Reinforcement learning)

2

ThS. Phan Thế Duy – đại diện nhóm nghiên cứu InSecLab đã trình bày tổng quan về Cyber Kill Chain và các bài toán liên quan trong lĩnh vực An toàn mạng.

4

ThS. Nguyễn Khánh Thuật đã trình bày về Quy trình thực hiện NCKHSV và những điểm cần lưu ý khi viết và nộp thuyết minh NCKHSV.

7