Chào các bạn sinh viên Khoa MMT&TT!

Phòng SĐH&KHCN vừa có thông báo về việc đăng ký đề tài NCKHSV năm 2024. Link thông báo: https://khcn.uit.edu.vn/thong-bao-ve-viec-dang-ky-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-hoc-vien-cao-hoc-nam-2024

Theo đó, năm 2024 có 03 đợt xét duyệt đề cương:

  • Đợt 1: ngày 15/4/2024
  • Đợt 2: ngày 15/8/2024
  • Đợt 3: ngày 15/11/2024

+ Kinh phí thực hiện: 6.000.000 đồng/đề tài.

+ Điều kiện tham gia: Sinh viên hoặc học viên cao học (không quá 02 thành viên tham gia/đề tài).

+ Thời gian thực hiện đề tài: 06 tháng kể từ khi được ký hợp đồng.

Mẫu thuyết minh đề tài: https://docs.google.com/document/d/1gtGfLdjn7WI4jJrhAbSC_GRbBjKKey_5/edit?usp=sharing&ouid=107416802255096721560&rtpof=true&sd=true

Mọi chi tiết, các bạn vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Khánh Thuật (thuatnk@uit.edu.vn) và cô Phạm Thị Nhung (nhungpt@uit.edu.vn)