UIT Wifi Support ra đời nhằm mục tiêu góp phần phát triển dịch vụ hỗ trợ của Nhà trường, hỗ trợ sinh viên UIT học tập, nghiên cứu tại Trường. UIT tin rằng sự lắng nghe để tạo ra một môi trường học tập và làm việc hiệu quả, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo, hăng say trong học tập và rèn luyện như triết lý đào tạo của Nhà trường đề ra “Toàn diện – Sáng tạo – Phụng sự”.

Khi có thắc mắc hoặc gặp vấn đề gì trong quá trình truy cập, sử dụng hệ thống Wifi của Trường; các bạn sinh viên có thể đăng bài nhờ hỗ trợ lên đây. Sinh viên phải đảm bảo tính rõ ràng của các loại thông tin sau để các đơn vị liên quan có cơ sở xử lý như: địa điểm (phòng nào), thời gian, thiết bị truy cập (điện thoại, laptop, …), lỗi gì (nên chụp màn hình lỗi). Các bạn cũng lưu ý vào giờ cao điểm việc truy cập mạng chậm là bất khả kháng, các bạn chỉ báo khi không kết nối được; không truy cập được hoặc chậm bất thường (ngoài giờ cao điểm). Sinh viên có thể liên hệ cụ thể thông qua: https://link.uit.edu.vn/WifiSupport hoặc quét mã QR trên poster!

wifi