Thông báo v/v nộp cuốn Báo cáo KLTN bìa cứng

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp cuốn báo cáo bìa cứng đợt 2 năm học 2018-2019 như sau: – Sinh viên thay file nhận xét của CBHD và CBPB trong báo cáo bằng file đính kèm Mau_PhieuNhanXet (k...

Quyết định giao đề tài KLTN HK2 năm học 2018-2019

Khoa MMT&TT gửi Quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp HK2 năm học 2018-2019, sinh viên xem thông tin chi tiết trong link dưới Hệ chính quy: xem tại đây Hệ KSTN: xem tại đây Mọi thắc mắc sin...