BeeSight Soft tuyển Fresher Web/ Tester tháng 4/2018

Khoa MMT&TT chuyển đến các bạn sinh viên khoa thông tin tuyển dụng Fresher tại công ty Beesightsoft. Mời các bạn sinh viên quan tâm tham gia ứng tuyển BeeSight Soft is looking for Fresher: Web/ T...

INTERNSHIP PROGRAM 2018 – KDDI Việt Nam HCM-GNOC

Khoa MMT&TT gửi đến các bạn sinh viên thông tin chương trình thực tập dành cho sinh viên năm cuối hoặc sinh viên mới ra trường có khả năng giao tiếp tốt tiếng Anh tại KDDI Việt Nam HCM-GNOC Lợi í...

PwC Vietnam – Internship Recruitment Programme 2018

Khoa MMT&TT chuyển đến các bạn sinh viên thông tin chương trình thực tập tại PwC Việt Nam. Thời gian nhận hồ sơ từ 1/8/2017 đến 10/09/2017. Thông tin chi tiết các bạn xem tại nội dung bên dưới và...