Danh sách sinh viên và thông tin Hội đồng báo cáo Thực tập tốt nghiệp – Lớp ANTN2013

Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về thời gian và địa điểm báo cáo Thực tập tốt nghiệp trước Hội đồng như sau:

  • Thời gian: 13h00 thứ 3, ngày 27/9/2016.
  • Địa điểm: Tầng 11, Khu nhà E

    • Hội đồng 1: Phòng E11.6
    • Hội đồng 2: Phòng E11.8
  • Sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm nt115_antn_hd_post

Lưu ý: Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E.

Trân trọng,

VP Khoa.