Thông báo về việc xét Xử lý học vụ HK1 năm học 2018-2019

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét xử lý học vụ HK1 năm học 2018-2019 như sau:

Sinh viên có tên trong danh sách trong file nộp đơn cứu xét học vụ:

DS du kien XLHV_2019_ANTN

DS du kien XLHV_CQ

DSSV du kien XLHV_CLC

Mau don cuu xet xu ly hoc vu

Sinh viên nộp đơn về VP Khoa, VP Khoa sẽ tổng hợp đơn và gửi về Hội đồng xử lý học vụ xem xét, giải quyết để sinh viên có thể được hạ mức kỷ luật.

Thời gian: hạn chót lúc 16h ngày 13/3/2019.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ  Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Trân trọng,

VP Khoa.