Danh sách sinh viên đã đăng ký Khóa luận tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp

VP Khoa gửi các bạn sinh viên danh sách các bạn đã đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp. Các bạn nhớ ghi đúng tên đề tài mình đã đăng ký (file đính kèm). Yêu cầu nộp báo cáo như sau:

1. Khóa luận tốt nghiệp: 03 cuốn báo cáo + 03 CD chương trình + 1 đơn xin bảo vệ khóa luận TN.

2. Đồ án tốt nghiệp: 02 cuốn báo cáo + 02 CD chương trình.

Danh sach sinh vien thuc hien KLTN_dot 1_2015-2016_post

Danh sách sinh vien thuc hien Đo an tot nghiep Dot 1 2015_NT504.G11__post

Mau_DonDeNghiChamKhoaLuanTotNghiep

Trân trọng,

VP Khoa.