Thông báo về việc xét xử lý học vụ HK2,3 năm học 2014-2015

Sinh viên  có tên trong danh sách xử lý học vụ của Hk2,3 năm học 2014-2015 (file đính kèm) nộp đơn cứu xét để được hạ mức kỷ luật.

Địa điểm: Văn phòng Khoa: Phòng 8.2, tầng 8, Tòa nhà E.

Thời gian: hạn chót lúc 16h ngày 15/10/2015.

Trân trọng,

VP Khoa.

XLHV_HK_2_2014(lan2)_MMT