Master Scholarship, ANDA Lab, Soongsil University

ANDA Lab is seeking a high quality and enthusiastic Master’s Student to undertake research in the areas of Software-Defined Networking, Network Function Virtualization, Cloud Computing. In part...

Thông báo về chương trình học bổng Amcham 2016

Khoa MMT&TT gửi đến các bạn thông tin về chương trình học bổng Amcham 2016 như sau: Chương trình sẽ trao 50 suất học bổng xuất sắc trị giá 10.000.000 đồng/suất cho các sinh viên xuất sắc nhất đến...