Khoa MMT&TT thông báo đến các sinh viên về việc mở đăng ký bổ sung (lần 2) thông tin các môn học Đồ án chuyên ngành, Lập trình Ứng dụng mangg, Thực tập doanh nghiệp đối với các sinh viên:

(i): Đã đăng ký học phần các môn học trong học kỳ 1, năm học 2022-2023
và (ii): Chưa thực hiện đăng ký thông tin đề tài, công ty thực tập, nhóm thực hiện đồ án, đăng ký giảng viên hướng dẫn; hoặc cần điều chỉnh lại thông tin.

Sinh viên thực hiện đăng ký/điều chỉnh tại: https://mmt.uitiot.vn
Thời gian: Đến hết ngày 03/12/2022 (qua thời gian trên Khoa sẽ không chấp nhận sinh viên đăng ký bổ sung với bất kỳ lý do nào)

Một số lưu ý:

  1. Đăng ký Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên liên hệ với giảng viên, nếu giảng viên đồng ý thì điền thông tin vào form. Hầu hết quý thầy/cô giảng dạy tại Khoa MMT&TT đã có sẵn trong danh sách để sinh viên lựa chọn. Sinh viên cần nhập Tên của thầy cô vào ô tìm kiếm (trong danh sách lựa chọn chỉ hiển thị 10 kết quả). Nếu vẫn không tìm thấy, sinh viên điền đầy đủ tên giảng viên vào ô Ghi chú.
  2. Đối với sinh viên thực hiện đề tài có thành viên ở các lớp học phần khác nhau: mỗi thành viên trong nhóm cần thực hiện thao tác đăng ký đề tài, giảng viên hướng dẫn,… để quản lý. Và ghi ghi chú các thành viên (MSSV, họ và tên, lớp học phần) vào ô Ghi chú.
  3. Đối với sinh viên thực hiện đề tài có các thành viên chung lớp học phần: chỉ cần đại diện 1 thành viên trong nhóm (chủ nhiệm đề tài) thực hiện thao tác đăng ký đề tài, sau khi xong có thể thêm thành viên vào đề tài của mình.
  4. Đối với các thành viên đang ở trạng thái chờ xác nhận nhưng không thực hiện xác nhận, đồng nghĩa với sinh viên đó từ chối cùng thực hiện đề tài, và sẽ được tự động loại bỏ sau ngày 10/11 (chủ nhiệm đề tài không cần thực hiện thao tác nào thêm).

Hướng dẫn và quy trình thực hiện đăng ký, sinh viên xem tại thông báo:

Trân trọng,

VP Khoa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here