Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến sinh viên và học viên cao học đăng ký xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH sinh viên đợt tháng 10 năm 2022

Sinh viên theo dõi thông báo tại đây

Sinh viên đọc hướng dẫn đăng ký bên dưới

Nếu có thắc mắc, sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Khánh Thuật (thuatnk@uit.edu.vn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here