Các bạn sinh viên chủ nhiệm đề tài kiểm tra thông tin đăng ký của đề tài NCKHSV đợt 1 năm 2022 và phản hồi (nếu có sai sót) về địa chỉ email của phòng SDH&KHCN qlkhcn@uit.edu.vn trước ngày 23/5/2022.

Link danh sách: https://khcn.uit.edu.vn/sites/default/files/k01.nckh-sv-xetduyet-may2022.pdf
Link thông báo: https://khcn.uit.edu.vn/danh-sach-de-tai-nckh-sv-dang-ky-xet-duyet-dot-1-2022

Nếu cần hỗ trợ, các CNĐT liên hệ thầy Nguyễn Khánh Thuật (thuatnk at uit.edu.vn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here