Khoa MMT&TT thông báo thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp Học kỳ 3 – năm học 2022-2023 như sau:

Sinh viên truy cập vào hệ thống mmt.uitiot.vn để xem thông tin chi tiết hội đồng.

  • Thời gian: 8h30 ngày 11/9/2023, sinh viên có mặt trước 15 phút để chuẩn bị.
  • Địa điểm: Phòng E4.1

Lưu ý: Sinh viên báo cáo xong nộp “Phiếu nhận xét của công ty” và ký tên vào danh sách.

Đề nghị sinh viên mặc đồ lịch sự và chuẩn bị slide để báo cáo.

Chúc các bạn báo cáo thành công!

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Trân trọng,

VP Khoa.