Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp đơn đăng ký BỔ SUNG Đồ án Lập trình ứng dụng mạng và Đồ án chuyên ngành HK1 năm học 2020-2021 cho những sinh viên chưa đăng ký được đợt trước như sau:

  • Sinh viên đã đăng ký với giảng viên hướng dẫn và đã nộp đơn về Văn phòng Khoa nhưng chưa đăng ký thông tin trên form thì điền thông tin theo link bên dưới, Khoa chỉ chấp nhận những đơn đăng ký đã nhập đủ thông tin.
  • Sinh viên đã đăng ký Đồ án Lập trình ứng dụng mạng và Đồ án chuyên ngành mà chưa đăng ký với giảng viên hướng dẫn thì tự liên hệ với các giảng viên để đăng ký đề tài và được hướng dẫn. Sau khi được giảng viên đồng ý, sinh viên nhập thông tin theo link bên dưới, sau đó nộp đơn “Đăng ký Đồ án…” có chữ ký của giảng viên về Văn phòng Khoa. Văn phòng Khoa chỉ chấp nhận những đề tài điền đầy đủ thông tin của các thành viên trong nhóm . Số lượng tối đa là 4 sinh viên/1 đề tài.

Sinh viên đăng nhập vào email của Trường và đăng ký thông tin, nhập đầy đủ thông viên của những thành viên trong nhóm, ghi rõ Số thứ tự của những bạn cùng nhóm theo link sau, hạn chót đăng ký : 16h00 ngày 11/11/2020.

Mau_DonDang-KyCacMonDoAnTải xuống

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Trân trọng,

VP.Khoa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here