Thứ Hai, Tháng Hai 6, 2023
Trang chủGiới thiệu

Giới thiệu

Thông báo về việc nộp báo cáo các môn Đồ án (ĐACN, ĐALTUDM) HK1...

0
Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp báo cáo Đồ án chuyên ngành và Đồ án Lập trình ứng dụng mạng học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau: Sinh viên báo cáo với giảng viên hướng dẫn, sau đó nộp file báo cáo trên website https://mmt.uitiot.vn Sau khi báo cáo với giảng viên và nộp file lên hệ thống, sinh viên đến VP Khoa ký tên vào danh sách bảng điểm. Thời gian nộp báo cáo: từ 06-02-2023 đến 13/02/2023 (Khoa...

Kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2022-2023

0
Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2022-2023 như sau: Từ ngày 03/02/2023 - 05/02/2023: sinh viên nộp file báo cáo và "Phiếu Xác nhận thực tập", gồm: -Báo cáo TTDN: ghi đầy đủ thông tin bao gồm cả tên đề tài (theo mẫu đính kèm); -Phiếu xác nhận thực tập (bản scan hoặc hình chụp có chữ ký và đóng dấu của đơn vị thực tập). Trong ngày báo cáo, sinh viên...

Kế hoạch tổ chức bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2022-2023

0
Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch bảo vệ KLTN học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau: Từ ngày 03/02/2023-05/02/2023: Sinh viên nộp file Báo cáo và và file Đơn đề nghị chấm KLTN theo form của Khoa (Khoa sẽ thông báo sau). Ngày 06/02/2023: Khoa công bố danh sách Giảng viên phản biện. Từ ngày 06/02/2023 đến 13/02/2023: Sinh viên gặp giảng viên phản biện. Dự kiến ngày 16 & 17/02/2023: Báo cáo trước hội đồng. Sinh viên nộp báo cáo...

Đăng ký thông tin bổ sung (lần 2) và điều chỉnh thông tin môn...

0
Khoa MMT&TT thông báo đến các sinh viên về việc mở đăng ký bổ sung (lần 2) thông tin các môn học Đồ án chuyên ngành, Lập trình Ứng dụng mangg, Thực tập doanh nghiệp đối với các sinh viên: (i): Đã đăng ký học phần các môn học trong học kỳ 1, năm học 2022-2023và (ii): Chưa thực hiện đăng ký thông tin đề tài, công ty thực tập, nhóm thực hiện đồ án, đăng ký giảng viên hướng...

Đăng ký thông tin bổ sung và điều chỉnh thông tin môn học ĐACN,...

0
Khoa MMT&TT thông báo đến các sinh viên về việc mở đăng ký bổ sung thông tin các môn học Đồ án chuyên ngành, Đồ án Lập trình ứng dụng mạng, Thực tập doanh nghiệp đối với các sinh viên: (i): Đã đăng ký học phần các môn học trong học kỳ 1, năm học 2022-2023và (ii): Chưa thực hiện đăng ký thông tin đề tài, công ty thực tập, nhóm thực hiện đồ án, đăng ký giảng viên hướng...

Đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK1 NH 2022-2023

0
Khoa MMT&TT thông báo v/v Đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2022-2023 như sau: Sinh viên đã đăng ký học phần thực hiện Đăng ký và Tham gia thực tập tại doanh nghiệp theo Quy trình thực tập chính thức đã được công bố ngày 01/07/2019.Sinh viên tự chủ động liên hệ Giảng viên hướng dẫn và thực hiện các bước thu thập thông tin doanh nghiệp, báo cáo với Giảng viên hướng dẫn theo hướng dẫn...

Đăng ký ĐACN, ĐA LTUDM HK1 Năm học 2022-2023

0
Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp đơn đăng ký Đồ án chuyên ngành, Đồ án Lập trình ứng dụng mạng HK1 năm học 2022-2023 như sau: Sinh viên đã đăng ký học phần chủ động liên hệ với các giảng viên để đăng ký đề tài và được hướng dẫn. Sau khi được giảng viên đồng ý, sinh viên tiến hành thực hiện đăng ký theo hướng dẫn bên dưới. Số lượng tối đa: 4 sinh viên/1...

Thông báo về việc xét Xử lý học vụ HK2 năm học 2021-2022

0
Khoa MMT&TT thông báo về việc xét xử lý học vụ HK2 năm học 2021-2022 như sau: Sinh viên có tên trong danh sách Xử lý học vụ (file đính kèm) nộp "Đơn cứu xét xử lý học vụ" về Văn Phòng Khoa theo thông tin sau: Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 11h30 ngày 03/10/2022. Địa điểm: Phòng E8.2 Trường hợp sinh viên Thôi học vì...

Thông báo v/v đăng ký KLTN HK1 Năm học 2022-2023

0
Khoa MMT&TT thông báo về việc đăng ký Khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2022-2023 như sau: – Sinh viên đã đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp chủ động liên hệ với các giảng viên để đăng ký đề tài và được hướng dẫn. Sau khi được giảng viên đồng ý, sinh viên nộp Đơn đăng ký khóa luận tốt nghiệp và Đề cương khóa luận tốt nghiệp (file đính kèm) có đầy đủ chữ ký của...

Thông báo Tuyển sinh bổ sung lớp Cử nhân tài năng An toàn thông...

0
Khoa Mạng máy tính và Truyền thông sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung sinh viên vào các lớp Cử nhân tài năng khóa 2021. Giới thiệu chương trình Cử nhân tài năng: Khi theo học Chương trình Cử nhân tài năng, sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi sau : Chương trình đào tạo Cử nhân tài năng được thiết kế với yêu cầu về trình độ cao hơn và nội dung rộng hơn, sâu hơn; đề cao tư duy sáng tạo,...