Đăng ký tham gia UIT NET Day 2017

Ưu tiên 200 lượt đăng ký sớm nhất ở mỗi nội dung trong ngày hội UIT NET Day 2017

Thông tin cập nhật về UIT NET Day sinh viên có thể theo dõi tại Fanpage Khoa