Các loại đề tài

Các ngành

Các Giảng viên

Các năm

Xây dựng hệ thống theo dõi sức khỏe tại nhà dựa trên công nghệ học máy và chuỗi khối

Tổng quan Trong bối cảnh xã hội phát triển một cách nhanh chóng như hiện nay, vấn đề chăm sóc sức khỏe càng nhận được sự quan tâm nhiều hơn. Nắm bắt được tình hình đó, nhóm đã tiến hành nghiên cứu và triển khai một hệ thống chăm sóc sức khỏe từ xa nhằm đóng góp vào việc giải quyết một số vấn đề quan trọng trong lĩnh vực này. Nhóm đặt mục tiêu tăng tính bảo mật dữ liệu trong việc huấn luyện mô hình dự đoán bệnh như tiểu đường và viêm phổi, không chỉ để cung cấp...

Bởi
Huỳnh Phi Long, Nguyễn Xuân Dương

Phát hiện lỗ hổng trong hợp đồng thông minh trên mạng liên chuỗi khối bằng phương pháp học máy

Tổng quan Sự phát triển của công nghệ blockchain đã tạo ra bước tiến lớn trong việc hình thành các mạng không tập trung, mang lại khả năng lưu trữ và trao đổi thông tin một cách an toàn và chính xác. Điều này được thực hiện thông qua cơ chế đồng thuận phân tán giữa các nút mạng. Tuy nhiên, một hạn chế của hệ thống blockchain là việc chúng thường được xây dựng một cách độc lập với quy tắc và giao thức riêng, dẫn đến khó khăn trong việc tương tác và trao đổi dữ liệu giữa...

Bởi
Võ Anh Kiệt

MIDAS: Hệ thống quản lý dữ liệu và truy cập tương tác đa chuỗi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Tổng quan Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân (UHC) đã tăng từ 45% tới 68% trong khoảng từ năm 2000 tới 2021. Tuy nhiên con số đó đã phát triển chậm lại sau 2015, chỉ tăng 3% từ năm 2015 đến 2019 và trì trệ tại mức đó tới năm 2021. Điều này cho thấy rằng vào năm 2021, đã có tới khoảng 4,5 tỷ người không nhận được đầy đủ các dịch vụ chăm sóc y tế thiết yếu. Do đó, hàng giờ, hàng ngày...

Bởi
Nguyễn Bùi Kim Ngân, Nguyễn Bình Thục Trâm

Cross-Cert – Hệ thống xác thực văn bằng và chứng chỉ trong giáo dục sử dụng công nghệ liên chuỗi khối và Zero – Knowledge Proof

Để cân bằng việc chia sẻ bằng cấp giữa các trường đại học, tính thuận tiện cho việc xác thực của nhà tuyển dụng và bảo vệ thông tin cá nhân, nghiên cứu đề xuất hệ thống CrossCert kết hợp công nghệ liên Blockchain (Cross-Chain) và Zero – Knowledge Proof. Hệ thống này nhằm xác thực bằng cấp giữa các tổ chức giáo dục trong khi vẹn toàn bảo mật thông tin và quyền riêng tư của các cá nhân và tổ chức

Bởi
Khưu Minh Phong
Hướng dẫn bởi: