Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo triển khai xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH sinh viên đợt  tháng 6 năm 2023.

Quy trình thực hiện như sau:

1. Bước 1: SV, HVCH, NCS điền thông tin bài báo KH vào form đăng ký: https://forms.gle/xJMzoF151facKuSPA và forward Response Receipt về về email của GVHD, các SV trong nhóm, VP Khoa MMT&TT (nhungpt@uit.edu.vn và thuatnk@uit.edu.vn), Phòng CTSV (ctsv@uit.edu.vn), Phòng ĐTĐH (phongdaotaodh@uit.edu.vn), Phòng ĐTSĐH&KHCN (qlkhcn@uit.edu.vn), VPĐB (vpdb@uit.edu.vn) (nếu là SV các chương trình Chất lượng cao, Tài năng, Tiên tiến). Đây được xem như là đơn điện tử để các đơn vị liên quan xử lý. 

2. Bước 2: Theo từng đợt xét duyệt (tháng 06 và tháng 11 hàng năm), các Khoa sẽ xét duyệt các bài báo KH và gửi đề xuất hỗ trợ kinh phí, khen thưởng về P.ĐTSĐH&KHCN

3. Bước 3: P.ĐTSĐH&KHCN phối hợp các đơn vị liên quan khác ( P.CTSV, P.KHTC) để thực hiện theo quy định.

Quy trình xét hỗ trợ kinh phí khen thưởng NCKH SV được thực hiện theo quy định: https://khcn.uit.edu.vn/van-ban/quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-cong-bo-khoa-hoc-danh-cho-sinh-vien-hoc-vien-cao-hoc-va-0

Mọi thông tin chi tiết các bạn sinh viên liên hệ đến thầy Nguyễn Khánh Thuật (thuatnk@uit.edu.vn) hoặc Phòng E3.1 (giờ hành chính)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here