Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 như sau: ĐIỀU KIỆN NỘP HỒ SƠ Sinh viên được xét tốt nghiệp nếu đủ điều kiện sau: Tích lũy đủ số tín chỉ quy định theo chương trình đào ...