Bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015-2016

Thông báo Những sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016, xem thông tin chi tiết trong cột ghi chú để nộp các giấy tờ bổ sung. Hạn chót nộp chứng chỉ AV, GDQP và trả các chi phí nợ : ngày...

Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016

Khoa MMT&TT thông báo đến các bạn sinh viên về danh sách  xét tốt nghiệp (file đính kèm). Sinh viên còn nợ các môn Anh văn phải bổ sung chứng chỉ Anh văn. Thời gian: từ 08/3/2016 đến 16/3/2016. Đ...